DIC Group sáp nhập hai công ty con

DIC Group vừa thông báo sáp nhập DIC Commerce vào DIC Vision, việc sáp nhập sẽ hoàn thành việc sáp nhập trước ngày 31/12. Sau sáp nhập DIC Vision sẽ kế thừa toàn bộ quyền, lợi ích hợp pháp, đồng thời chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ tài sản của DIC Commerce.

Hội đồng quản trị Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group, mã chứng khoán: DIG) vừa ban hành nghị quyết thông qua chủ trương sáp nhập CTCP Đầu tư Phát triển Thương mại DIC (DIC Commerce) và CTCP Đầu tư Phát triển tầm nhìn DIC (DIC Vision).

Theo DIC Group, công ty sẽ hoàn thành việc sáp nhập trước ngày 31/12, về hình thức sáp nhập, DIC Commerce sẽ chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình sang DIC Vision, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của DIC Commerce kể từ ngày sáp nhập.

Sau sáp nhập, DIC Vision sẽ kế thừa toàn bộ quyền, lợi ích hợp pháp, đồng thời chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ tài sản, nghĩa vụ lao động theo thông tin DIC Commerce cung cấp chính thức và nghĩa vụ khác của DIC Commerce kể từ ngày sáp nhập.

HĐQT của DIC Group cũng ủy quyền/giao nhiệm vụ cho Tổng Giám đốc công ty chỉ đạo tổ chức và người đại diện vốn của DIC Group tại DIC Commerce và DIC Vision phối hợp triển khai các thủ tục liên quan đến việc sáp nhập hai doanh nghiệp trên theo đúng chủ trương của HĐQT và phù hợp với quy định của pháp luật.

Nói thêm thông tin về hai doanh nghiệp trên, DIC Commerce được thành lập vào ngày 6/7/2021, công ty hoạt động chính trong mảng kinh doanh bất động sản, môi giới bất động sản, tư vấn đầu tư, quản lý dự án. 

Hiện, DIC Corp đang sở hữu 98,67% vốn tại DIC Commerce, tương ứng đầu tư 29,6 tỷ đồng, song công ty ghi nhận trích lập dự phòng 1,6 tỷ đồng đối với đơn vị này.

Còn DIC Vision thành lập ngày 6/7/2021, người đại diện pháp luật là bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, con gái Chủ tịch DIG Group ông Nguyễn Thiện Tuấn. Doanh nghiệp này hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, tư vấn quản lý, giáo dục, đào tạo,..

Hiện, DIC Group nắm giữ 98,67% vốn của doanh nghiệp này, tương ứng đầu tư 29,6 tỷ đồng và khoản dự phòng ở mức 2,5 tỷ đồng.

Về tình hình góp vốn vào các đơn vị của DIC Group, tại ngày 31/12/2022, công ty đang đầu tư vào 19 doanh nghiệp với tổng số tiền là 2.833 tỷ đồng, tăng 94% so với thời điểm đầu năm. Bên cạnh đó, khoản trích lập dự phòng tại các đơn vị trên cũng tăng 18%, đạt 404,4 tỷ đồng.

chọn