Dragon Capital mua vào 1 triệu cổ phiếu KBC của Kinh Bắc

Thành viên nhóm quỹ Dragon Capital vừa mua vào 1 triệu cổ phiếu KBC của Kinh Bắc trong giao dịch tại ngày 25/4, sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của đơn vị trên tại Kinh Bắc tăng từ 5,97% lên 6,1% vốn điều lệ.

Trong giao dịch tại ngày 25/4, quỹ CTBC Vietnam Equity Fund (thuộc nhóm quỹ ngoại Dragon Capital) đã mua vào 1 triệu cổ phiếu KBC của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP.

Sau giao dịch trên, tỷ lệ sở hữu của Dragon Capital tại Kinh Bắc đã tăng từ 5,97% vốn điều lệ (tương đương 45,8 triệu cổ phiếu) lên 6,1% vốn điều lệ (tương đương 46,8 triệu cổ phiếu).

Tạm tính theo giá kết phiên ngày 25/4 của cổ phiếu KBC là 24.600 đồng/cp, ước tính, nhóm quỹ trên đã chi 24,6 tỷ đồng để mua vào cổ phiếu của Kinh Bắc.

Ngược chiều, trước đó, trong giao dịch tại ngày 15/2, nhóm qũy trên đã bán ra 500 cổ phiếu KBC của Kinh Bắc, qua đó, giảm tỷ lệ sở hữu tại Kinh Bắc từ 6% vốn điều lệ (tương đương gần 46,2 triệu cổ phiếu) còn 5,94% vốn điều lệ (tương đương gần 45,7 triệu cổ phiếu), ước thu khoảng 11,5 tỷ đồng (tạm tính theo giá kết phiên ngày giao dịch là 23.000/cp).

Sau đó, trong giao dịch từ ngày 16/2 - 24/4, Dragon Capital đã mua vào khoảng 185.400 cổ phiếu KBC để năng tỷ lệ sở hữu lên mức 5,97% vốn điều lệ như trên, song giao dịch không vượt ngưỡng 1% nên đơn vị không có nghĩa vụ thông báo.

Nói thêm về tình hình hoạt động gần đây của Kinh Bắc, ngày 19/4 vừa qua, Kinh Bắc đã công bố về việc mua lại trước hạn lô trái phiếu KBC121020. 

Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 4/5. Thời gian đăng ký bán lại trái phiếu cho Kinh Bắc là từ ngày 11 - 15/5. Kinh Bắc dự kiến thanh toán mua lại vào ngày 24/5. 

Kinh Bắc dự kiến mua lại 7,5 triệu trái phiếu, tương đương giá trị theo mệnh giá là 750 tỷ đồng. Với lãi suất mua lại là 10,8%/năm, giá mua lại là 104.468 đồng/tp, Kinh Bắc ước tính sẽ chi khoảng 783,51 tỷ đồng cho thương vụ này.

Số trái phiếu mua lại này chiếm 50% trong tổng trái phiếu phát hành và đang lưu hành của lô trái phiếu KBC121020 này. Đây cũng lô trái phiếu duy nhất đang lưu hành của Kinh Bắc.

Như vậy, nếu hoàn tất mua lại như dự kiến, dư nợ trái phiếu của Kinh Bắc sẽ giảm còn 750 tỷ đồng. 

Về kế hoạch kinh doanh, năm nay, công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhất lần lượt là 9.000 tỷ đồng và 4.000 tỷ đồng. Kế hoạch này tương đương tăng gấp 1,57 lần và 1,54 lần so với kết quả đạt được năm 2022. 

chọn