Đường sẽ mở ở huyện Gia Lâm, Hà Nội

Những tuyến đường sẽ mở ở huyện Gia Lâm, Hà Nội theo bản đồ quy hoạch.

Huyện Gia Lâm có diện tích là 114,79 km2 , gồm có 20 xã, 2 thị trấn. Đó là các xã: Bát Tràng, Cổ Bi, Dương Hà, Dương Quang, Dương Xá, Đặng Xá, Đa Tốn, Đình Xuyên, Đông Dư, Kiêu Kỵ, Kim Lan, Kim Sơn, Lệ Chi, Ninh Hiệp, Phù Đổng, Phú Thị, Trung Màu, Yên Viên, Yên Thường, Văn Đức và 2 thị trấn: Yên Viên, Trâu Quỳ.

Trên địa bàn huyện Gia Lâm hiện nay có nhiều tuyến đường giao thông lớn như: Quốc lộ 1A, Quốc lộ 5B, Giáp Hải (DT379), Quốc lộ 5 (AH14)…

Theo quy hoạch, trong tương lai sẽ có thêm nhiều tuyến đường sẽ mở ở huyện Gia Lâm. Những con đường này được thể hiện trên bản đồ quy hoạch giao thông và bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Gia Lâm.

Ví dụ, trong hình dưới đây, phần đường kẻ đỏ là hai trong số những đường sẽ mở ở huyện Gia Lâm trong tương lai:

Đường sẽ mở ở huyện Gia Lâm, Hà Nội - Ảnh 1.

Đường sẽ mở ở huyện Gia Lâm trong tương lai (đường kẻ đỏ).

Đường sẽ mở ở huyện Gia Lâm, Hà Nội - Ảnh 2.

Hình ảnh thực địa trên Google vệ tinh.

XEM CHI TIẾT NHỮNG ĐƯỜNG SẼ MỞ Ở HUYỆN GIA LÂM trên bản đồ quy hoạch giao thông tại đây.

XEM CHI TIẾT NHỮNG ĐƯỜNG SẼ MỞ Ở HUYỆN GIA LÂM trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất tại đây.

Xem thêm: ĐƯỜNG SẼ MỞ Ở HUYỆN GIA LÂM trên thực địa tại đây.