Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP HCM (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP HCM đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP HCM (phần 3) - Ảnh 1.

Phường Bình Trị Đông B thuộc quận Bình Tân. Phường Bình Trị Đông B phía đông giáp phường An Lạc A, phía tây giáp các phường Tân Tạo và Tân Tạo A, phía nam giáp phường An Lạc, phía bắc giáp các phường Bình Trị Đông và Bình Trị Đông A.

1. Đường nối hẻm 1185 tới đoạn Trường Cao đẳng quốc tế TP HCM – cơ sở 2

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông B đáng chú ý có đường nối hẻm 1185 tới đoạn Trường Cao đẳng quốc tế TP HCM – cơ sở 2, có chiều dài khoảng 370 m. Tuyến đường có điểm đầu ở hẻm 1185, chạy song song với Xa Lộ Đại Hàn, sau đó kết thúc ở đoạn đoạn Trường Cao đẳng quốc tế TP HCM – cơ sở 2.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở TP HCM mới nhất

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP HCM (phần 3) - Ảnh 2.

Đường mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông B trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP HCM (phần 3) - Ảnh 3.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông B (Nguồn ảnh: Google).

2. Đường song song với hẻm 504 Kinh Dương Vương

Phường Bình Trị Đông B có đoạn song song với hẻm 504 Kinh Dương Vương là đường sẽ mở theo quy hoạch. Tuyến đường có điểm đầu ở đường Kinh Dương Vương, sau đó kết thúc ở đoạn gần Skypro Music. 

  Đường mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông B trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google). 

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông B (Nguồn ảnh: Google). 

3. Đường nối đường Hàn Dương tới đoạn Skypro Music.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông B đáng chú ý có đường nối đường Hàn Dương tới đoạn Skypro Music, có chiều dài khoảng 130 m. Tuyến đường có điểm đầu ở đường Hàn Dương, sau đó kết thúc ở đoạn gần Skypro Music. 

  Đường mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông B trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google). 

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông B (Nguồn ảnh: Google). 

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp).