Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tam Phú, quận Thủ Đức, Thủ Đức, TP HCM (phần 5)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tam Phú, quận Thủ Đức, Thủ Đức, TP HCM đáng chú ý nhất.

Phường Tam Phú nằm ở phía tây bắc TP Thủ Đức. Vị trí cụ thể của phường Tam Phú như sau: Phía đông giáp phường Linh Tây và tỉnh Bình Dương; phía tây giáp phường Hiệp Bình Chánh; phía nam giáp các phường Linh Đông và Hiệp Bình Chánh; phía bắc giáp phường Tam Bình. (Nguồn ảnh: Google).  

13. Đường nối Đường số 5 với đường Cây Keo

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tam Phú đáng chú ý có đường nối Đường số 5 với đường Cây Keo với chiều dài khoảng 300 m. Đoạn đường có điểm đầu ở khu vực số 45, Đường số 5, và kết thúc ở khu vực 55, đường Cây Keo.  

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tam Phú theo bản đồ quy hoạch trên ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp. (Đường kẻ viền màu đỏ).   

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tam Phú. (Nguồn ảnh: Google).  

14. Đường nối Đường số 8 với đường Tam Châu

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tam Phú đáng chú ý có đường nối Đường số 8 với đường Tam Châu với chiều dài khoảng 180 m. Đoạn đường có điểm đầu ở số 24, Đường số 8, và kết thúc ở khu vực 29, đường Tam Châu. 

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tam Phú theo bản đồ quy hoạch trên ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp. (Đường kẻ viền màu đỏ).

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tam Phú. (Nguồn ảnh: Google). 

15. Đường đi qua UBND phường Tam Phú

Phường cũng sẽ mở một đoạn đường đi qua UBND phường Tam Phú với chiều dài khoảng 250 m. Đoạn đường có điểm đầu ở khu vực số 23, đường Tam Châu và kết thúc ở khu vực Ban chỉ huy Quân sự phường Tam Phú.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tam Phú theo bản đồ quy hoạch trên ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp. (Đường kẻ viền màu đỏ). 

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tam Phú. (Nguồn ảnh: Google).  

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp).