Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tam Phú, quận Thủ Đức, Thủ Đức, TP HCM (phần 4)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tam Phú, quận Thủ Đức, Thủ Đức, TP HCM đáng chú ý nhất.

Phường Tam Phú nằm ở phía tây bắc TP Thủ Đức. Vị trí cụ thể của phường Tam Phú như sau: Phía đông giáp phường Linh Tây và tỉnh Bình Dương; phía tây giáp phường Hiệp Bình Chánh; phía nam giáp các phường Linh Đông và Hiệp Bình Chánh; phía bắc giáp phường Tam Bình. (Nguồn ảnh: Google). 

10. Đường nối Đường số 5 với đường Tam Bình

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tam Phú đáng chú ý có đường nối Đường số 5 với đường Tam Bình với chiều dài khoảng 400 m. Đoạn đường có điểm đầu ở khu vực ngã ba Đường số 5 và Đường số 4, và kết thúc ở khu vực 229, đường Tam Bình. 

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tam Phú theo bản đồ quy hoạch trên ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp. (Đường kẻ viền màu đỏ).  

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tam Phú. (Nguồn ảnh: Google). 

11. Đường đi qua Bệnh viện quận Thủ Đức - Cây Keo

Đường đi qua Bệnh viện quận Thủ Đức - Cây Keo có chiều dài khoảng 200 m. Đoạn đường có điểm đầu ở khu vực số 18, Đường số 2, khu dân cư Hưng Phú và kết thúc ở khu vực số 65, đường Cây Keo.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tam Phú theo bản đồ quy hoạch trên ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp. (Đường kẻ viền màu đỏ).   

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tam Phú. (Nguồn ảnh: Google). 

12. Đường số 5 kéo dài

Phường cũng sẽ kéo dài Đường số 5 thêm khoảng 150 m về phía khu vực Đình thần Bình Đức.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tam Phú theo bản đồ quy hoạch trên ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp. (Đường kẻ viền màu đỏ) 

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tam Phú. (Nguồn ảnh: Google). 

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp).