Quy hoạch

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP HCM (phần 6)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP HCM đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP HCM (phần 6) - Ảnh 1.

Phường Tân Tạo thuộc quận Bình Tân. Phường Tân Tạo phía đông giáp phía đông giáp phường Bình Trị Đông B, phía tây giáp huyện Bình Chánh, phía nam giáp phường Tân Tạo A, phía bắc giáp phường Bình Trị Đông A.

1. Đường nối ĐT 825 tới đường Bờ Nam Sông Chùa

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo đáng chú ý có đường nối ĐT 825 tới đường Bờ Nam Sông Chùa, có chiều dài khoảng 130 m. Tuyến đường có điểm đầu ở ĐT 825, chạy song song với đường cao tốc Tân Tạo – Chợ Đệm, sau đó kết thúc ở đường Bờ Nam Sông Chùa.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP HCM (phần 6) - Ảnh 2.

Đường mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP HCM (phần 6) - Ảnh 3.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo (Nguồn ảnh: Google).

2. Đường song song với cao tốc Tân Tạo – Chợ Đệm

Phường Tân Tạo có đoạn song song với cao tốc Tân Tạo – Chợ Đệm là đường sẽ mở theo quy hoạch. Tuyến đường có điểm đầu ở ĐT 825, sau đó kết thúc ở đường Bờ Nam Sông Chùa.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP HCM (phần 6) - Ảnh 4.

Đường mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP HCM (phần 6) - Ảnh 5.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo (Nguồn ảnh: Google).

3. Đường nối từ ĐT 825 tới đoạn Bãi đất trống

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo đáng chú ý có đường nối ĐT 825 tới đoạn Bãi đất trống, có chiều dài khoảng 175 m. Tuyến đường có điểm đầu ở ĐT 825, chạy song song với đường Nguyễn Văn Cự, sau đó kết thúc ở đoạn Bãi đất trống.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP HCM (phần 6) - Ảnh 6.

Đường mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP HCM (phần 6) - Ảnh 7.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo (Nguồn ảnh: Google).

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp).

Đường sẽ mở
 
chọn