Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thống Nhất, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thống Nhất, TP Biên Hòa, Đồng Nai đáng chú ý nhất.

Thống Nhất là một phường thuộc thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. Phường có diện tích 3,43 km2. Phường Thống Nhất là một phường nội ô của thành phố Biên Hòa. Phía đông giáp phường Tân Mai. Phía tây giáp phường Quyết Thắng và Trung Dũng. Phía nam và đông nam giáp phường Hiệp Hòa qua sông Cái. Phía bắc giáp phường Tân Tiến.

7Đường đi qua công ty TNHH Đức Hải Nguyễn

Đường này sẽ được mở vào thời gian tới trên địa bàn phường Thống Nhất. Có chiều dài vào khoảng 1,5 km. Điểm đầu nằm trên đường đi qua chùa Long Quang Tự, đây là một đường sẽ mở mới, đã được giới thiệu ở phần trước. Điểm cuối nằm trên đường Võ Thị Sáu (gần cửa hàng TNTT Đạt Thành Công).

Xem ngay: Đường sẽ mở ở tỉnh Đồng Nai 

Đường đi qua công ty TNHH Đức Hải Nguyễn theo quy hoạch tại phường Thống Nhất, TP Biên Hòa theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 TP Biên Hòa  

Đường đi qua công ty TNHH Đức Hải Nguyễn trên bản đồ vệ tinh của Google. 

8. Đường đi qua công ty thiết kế và xây dựng Việt Kiến Nguyễn (VIDECO)

Theo quy hoạch, đường đi qua công ty thiết kế và xây dựng Việt Kiến Nguyễn (VIDECO) sẽ được mở trong thời gian tới, có chiều dài vào khoảng 300 m. Điểm đầu nằm trên đường Võ Thị Sáu (gần nhà hàng Đồng Quê). Điểm cuối nằm trên đường chạy ven sông Đồng Nai, đây là một đường sẽ mở mới, đã được giới thiệu ở các phần trước.

Đường đi qua công ty thiết kế và xây dựng Việt Kiến Nguyễn (VIDECO) theo quy hoạch tại phường Thống Nhất, TP Biên Hòa theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 TP Biên Hòa  

Đường đi qua công ty thiết kế và xây dựng Việt Kiến Nguyễn (VIDECO) trên bản đồ vệ tinh của Google. 

9. Đường nối đường Nguyễn Văn Hoa với đường Võ Thị Sáu

Đường này sẽ được mở vào thời gian tới trên địa bàn phường Thống Nhất. Có chiều dài vào khoảng 530 m. Điểm đầu nằm trên đường Nguyễn Văn Hoa (điểm giao đường Nguyễn Văn Hoa với đường D1). Điểm cuối nằm trên đường Võ Thị Sáu (gần hải sản tươi sống thủy triều Biên Hòa).

 Đường nối đường Nguyễn Văn Hoa với đường Võ Thị Sáu theo quy hoạch tại phường Thống Nhất, TP Biên Hòa theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 TP Biên Hòa  

Đường nối đường Nguyễn Văn Hoa với đường Võ Thị Sáu trên bản đồ vệ tinh của Google. 

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Xem thêm: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai TẠI ĐÂY