Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam (phần 5)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam đáng chú ý nhất.

 Xã Bắc Lý thuộc huyện Lý Nhân, phía Bắc giáp xã Chân Lý; Phía Đông giáp xã Nhân Hưng, Nhân Đạo ( nay gộp lại là xã Trần Hưng Đạo); Phía Tây giáp các xã Đạo Lý và xã Đức Lý; Phía Nam giáp xã Nhân Nghĩa, Nhân Khang, Nhân Chính.

13. Đường song song với đường Đê sông Hồng

Theo quy hoạch, đoạn đường này có điểm đầu ở ĐT 9717, điểm cuối ở đoạn gần cây xăng Đức Hòa. Đường này có chiều dài 3,30 km.

 Đường song song với đường Đê sông Hồng trên bản đồ quy hoạch.

 Đường song song với đường Đê sông Hồng trên bản đồ Google vệ tinh.

14. Đường nối đường số 13 nói trên tới đường Đê Sông Hồng

Đoạn đường này có chiều dài khoảng 490 m. Điểm đầu ở đường số 13 đã miêu tả ở trên, điểm cuối ở đường Đê Sông Hồng.

 Đường nối đường số 13 nói trên tới đường Đê Sông Hồng trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối đường số 13 nói trên tới đường Đê Sông Hồng trên bản đồ Google vệ tinh.

15. Đường song song với đường số 14 nói trên

Trong tương lai, đường này có điểm đầu ở đường số 13 đã miêu tả ở trên, sau đó kết thúc ở đường Đê Sông Hồng (đoạn quán cà phê Ninh Chí Phèo), cách đó khoảng 400 m.

 Đường nối đường số 13 nói trên tới đường Đê Sông Hồng trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối đường số 13 nói trên tới đường Đê Sông Hồng trên bản đồ Google vệ tinh.

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lý Nhân - tỉnh Hà Nam)

 Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam TẠI ĐÂY