Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam (phần 7)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam đáng chú ý nhất.

 Xã Bắc Lý thuộc huyện Lý Nhân, phía Bắc giáp xã Chân Lý; Phía Đông giáp xã Nhân Hưng, Nhân Đạo ( nay gộp lại là xã Trần Hưng Đạo); Phía Tây giáp các xã Đạo Lý và xã Đức Lý; Phía Nam giáp xã Nhân Nghĩa, Nhân Khang, Nhân Chính.

19. Đường nối đường Đê Sông Hồng tới chân cầu Hưng Hà

Theo quy hoạch, đoạn đường này có điểm đầu ở đường Đê Sông Hồng, điểm cuối ở chân cầu Hưng Hà. Đường này có chiều dài 1,78 km.

 Đường nối đường Đê Sông Hồng tới chân cầu Hưng Hà trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối đường Đê Sông Hồng tới chân cầu Hưng Hà trên bản đồ Google vệ tinh.

Đoạn đường này có chiều dài khoảng 515 m. Điểm đầu ở đường số 19 đã miêu tả ở trên, điểm cuối ở đường Đê Sông Hồng.

 Đường nối đường Đê Sông Hồng tới chân cầu Hưng Hà trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối đường Đê Sông Hồng tới chân cầu Hưng Hà trên bản đồ Google vệ tinh.

21. Đường nối cầu Hưng Hà tới đoạn cách đó khoảng 760 m

Trong tương lai, đường này có điểm đầu ở cầu Hưng Hà, sau đó kết thúc ở đoạn cách đó khoảng 760 m về phía đông.

 Đường nối cầu Hưng Hà tới đoạn cách đó khoảng 760 m trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối cầu Hưng Hà tới đoạn cách đó khoảng 760 m trên bản đồ Google vệ tinh.

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lý Nhân - tỉnh Hà Nam)

 Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam TẠI ĐÂY