Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Thạnh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Thạnh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Thạnh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 1.

Xã Diên Thạnh thuộc huyện Diên Khánh, phía đông giáp xã Diên Toàn, phía tây giáp xã Diên Lạc, phía nam giáp xã Suối Hiệp, phía bắc giáp thị trấn Diên Khánh.

 

1. Đường đi qua nghĩa trang GX Hà Dừa 

Đường đi qua nghĩa trang GX Hà Dừa về phía bắc có chiều dài khoảng 1 km. Đoạn đường có điểm cuối ở khu vực số 129, đường Nguyễn Trãi.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở tỉnh Khánh Hòa

  Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Thạnh theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh). 

 

 

 

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Thạnh. (Ảnh chụp từ Google Map). 

 

2. Đường đi qua bưu điện Việt Nam

Đường đi qua bưu điện Việt Nam có chiều dài khoảng 800 m. Đoạn đường có điểm đầu ở khu vực số 99, đường Nguyễn Trãi và kết thúc ở đường Cao Bá Quát.

 

  Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Thạnh theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh). 

 

 

 

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Thạnh. (Ảnh chụp từ Google Map). 

 

3. Đường mở gần Quốc lộ 1A ở thôn Phú Khánh Trung

 Đường mở gần Quốc lộ 1A ở thôn Phú Khánh Trung có chiều dài khoảng 150 m.

 

  Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Thạnh theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh). 

 

 

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Thạnh. (Ảnh chụp từ Google Map). 

 

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa).

Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. TẠI ĐÂY