Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 1.

Xã Diên Xuân thuộc huyện Diên Khánh, phía đông giáp xã Diên Lâm, phía tây và phía bắc giáp huyện Khánh Vĩnh, phía nam giáp xã Diên Đồng.

1. Đường bộ cao tốc Bắc Nam

Đường bộ cao tốc Bắc Nam sẽ mở có đoạn đi qua địa bàn xã với chiều dài khoảng 2,8 km. Đoạn đường chạy dọc địa bàn xã qua Khu du lịch sinh thái Nhân Tâm 1 về phía tây.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở tỉnh Khánh Hòa

 Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Xuân theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh).

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Xuân. (Ảnh chụp từ Google Map). 

2. Đường đi qua Khu du lịch sinh thái Nhân Tâm 1

Đường đi qua Khu du lịch sinh thái Nhân Tâm 1 về phía bắc có chiều dài khoảng 350 m. Đoạn đường có điểm cuối ở Đường tỉnh 8.

 Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Xuân theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh).

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Xuân. (Ảnh chụp từ Google Map). 

3. Đường gần Nhà thờ Giáo xứ Đất Sét

Đường gần Nhà thờ Giáo xứ Đất Sét về phía đông có chiều dài khoảng 600 m.

 Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Xuân theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh).

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Xuân. (Ảnh chụp từ Google Map).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa).

Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. TẠI ĐÂY