Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Khánh Hà, Thường Tín, Hà Nội (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Khánh Hà, Thường Tín, Hà Nội đáng chú ý nhất.

 Xã Khánh Hà, Thường Tín, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội

1. Tuyến đường qua UBND xã Khánh Hà mở rộng

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Khánh Hà đáng chú ý có tuyến đường qua UBND xã này mở rộng, dài khoảng 723 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Khánh Hà. (Ảnh chụp từ Google Maps).

 Tuyến đường sẽ mở rộng theo quy hoạch là đường qua UBND xã Khánh Hà.

 Tuyến mở rộng về bên trái, hướng từ Đại Áng đi xã Khánh Hà.

 

 Tuyến kết thúc ở đoạn đường Liễu Ngoại.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở rộng theo quy hoạch trên thực tế.

2. Tuyến đường qua cây xăng Khánh Hà

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Khánh Hà đáng chú ý có tuyến đường qua cây xăng Khánh Hà, dài khoảng 700 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Khánh Hà. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường Đại Hưng, gần UBND xã Khánh Hà.

 

 Tuyến đi qua khu vực cánh đồng, phía sau cây xăng Khánh Hà.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

3. Tuyến đường từ Đại Hưng đi Đồng Quan

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Khánh Hà đáng chú ý có tuyến đường từ Đại Hưng đi Đồng Quan dài khoảng 873 m, trong đó đoạn đầu khoảng 200 m thuộc xã Đại Áng.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Khánh Hà. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

(Sơ đồ trong bài viết được vẽ tương đối, căn cứ theo quy hoạch phân khu S5).