Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, Đồng Nai đáng chú ý nhất.

 

Xã Sông Trầu là một trong 17 xã, thị trấn của huyện Trảng Bom, xã có diện tích 38,63 km², dân số năm 2019 là 25.000 người, mật độ dân số đạt 647 người/km². Xã Sông Trầu giáp với nhiều xã khác của huyện Trảng Bom và huyện Vĩnh Cửu. Cụ thể, phía bắc xã giáp xã Cây Gáo (huyện Trảng Bom); phía tây giáp xã Bình Minh (huyện Trảng Bom) và xã Vĩnh Tân (huyện Vĩnh Cửu); phía đông giáp xã Sông Thao, xã Tây Hòa (huyện Trảng Bom); phía nam giáp thị trấn Trảng Bom. 

 

1. Một phần dự án đường tỉnh 772

Đường này sẽ được mở vào thời gian tới trên địa bàn xã Sông Trầu. Có chiều dài vào khoảng 1,4 km. Điểm đầu nằm trên địa giới phía nam của xã (gần chùa Đàa La Ni). Điểm cuối nằm trên đường Nguyễn Hoàng (gần kĩ nghệ sắt Quang Núi).

Xem ngay: Đường sẽ mở ở tỉnh Đồng Nai 

Một phần dự án đường tỉnh 772 theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Trảng Bom 

Một phần dự án đường tỉnh 772 trên bản đồ Google vệ tinh  

2. Một phần dự án đường Vành đai 4 (vùng KTTĐPN)

Theo quy hoạch, một phần dự án đường Vành đai 4 (vùng KTTĐPN) sẽ được mở trong thời gian tới, có chiều dài vào khoảng 5,5 km. Điểm đầu nằm trên địa giới phía tây của xã (gần chùa Linh Sơn). Điểm cuối nằm trên địa giới phía đông của xã (gần nhà máy xử lý chất thải Tài Tiến).

 Một phần dự án đường Vành đai 4 (vùng KTTĐPN) theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Trảng Bom 

Một phần dự án đường Vành đai 4 (vùng KTTĐPN) trên bản đồ Google vệ tinh  

3. Đường nối địa giới tây với địa giới phía đông của xã

Đường này sẽ được mở vào thời gian tới trên địa bàn xã Sông Trầu. Có chiều dài vào khoảng 6 km. Điểm đầu nằm trên địa giới phía tây của xã, đi qua nhà thờ Gia Tôn. Điểm cuối nằm trên địa giới phía đông của xã. Chi tiết nằm ở hai ảnh dưới đây.

  Đường nối địa giới tây với địa giới phía đông của xã theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Trảng Bom 

 Đường nối địa giới tây với địa giới phía đông của xã trên bản đồ Google vệ tinh 

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai).    

Xem thêm: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai TẠI ĐÂY