Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Thái, Ứng Hoà, Hà Nội

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Thái, Ứng Hoà, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Xem ngay: Đường sẽ mở theo quy hoạch Hà Nội mới nhất

Vạn Thái là một trong 29 thị trấn và xã của huyện Ứng Hoà, TP Hà Nội, xã thuộc vùng Nam, giáp trung tâm Ứng Hòa. Xã có diện tích là 5,9 km2, gồm có hai thôn Thái Bình và Nội Xá với số dân tính đến năm 2012 là 9.030 người. 

Phía Bắc của xã Vạn Thái giáp thị trấn Vân Đình; phía Nam giáp Hòa Nam và Hòa Phú; phía Đông giáp Tảo Dương Văn và Hòa Lâm; phía Tây giáp Hòa Xá và sông Đáy (đều thuộc huyện Ứng Hoà).

1. Đường cắt Quốc lộ 21B

Tuyến đường chạy qua địa bàn phía bắc của xã Vạn Thái, có một đầu ở Quốc lộ 21B, đi qua khu dân cư Thái Bình.

        Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Thái theo bản đồ quy hoạch chung xây dựng huyện Ứng Hoà, TP Hà Nội đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000. (Đường kẻ màu vàng).

          Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Thái. (Nguồn ảnh: Google).

2. Đường bắc qua sông Đáy

Tuyến đường chạy ngang qua trung tâm địa bàn xã Vạn Thái, bắc qua sông Đáy, cắt Quốc lộ 21B.

         Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Thái theo bản đồ quy hoạch chung xây dựng huyện Ứng Hoà, TP Hà Nội đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000. (Đường kẻ màu vàng).

           Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Thái. (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch chung xây dựng huyện Ứng Hoà, TP Hà Nội đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000. Bản đồ này được UBND TP Hà Nội phê duyệt vào ngày 16/10/2014).