Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội (phần 4)

Nhiều tuyến đường sẽ mở xung quanh dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội (Đông Anh, Hà Nội) đáng chú ý.

10. Đường nối Phương Trạch với trục chính dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội

Đường sẽ mở theo quy hoạch quanh dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội đáng chú ý có tuyến đường nối Phương Trạch (trùng với đầu ngõ 191) đến tuyến đường trục chính dự án theo quy hoạch với chiều dài khoảng 410 m, rộng 30 m.

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội (phần 4) - Ảnh 1.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch quanh Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội đáng chú ý. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội (phần 4) - Ảnh 2.

Tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch quanh Thành phố Thông minh có điểm đầu trùng với nút giao ngõ 191 và đường Phương Trạch, đoạn đối diện với chùa Long Hưng.

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội (phần 4) - Ảnh 3.

Tuyến đường sẽ mở chủ yếu đi qua khu vực cánh đồng.

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội (phần 4) - Ảnh 4.

Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở trên thực tế.

11. Tuyến đường từ Bưu điện Vĩnh Ngọc đến gần Võ Nguyên Giáp

Đường sẽ mở theo quy hoạch quanh Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội đáng chú ý có tuyến đường từ bưu điện xã Vĩnh Ngọc đến gần Võ Nguyên Giáp dài khoảng 1,1 km, rộng 40 m.

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội (phần 4) - Ảnh 5.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch quanh Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội (phần 4) - Ảnh 6.

Tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch có điểm đầu đối diện với trường mầm non và bưu điện xã Vĩnh Ngọc. Đoạn đầu đi trùng với đường hiện hữu.

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội (phần 4) - Ảnh 7.

Tuyến đường này kết thúc ở đường quy hoạch đi qua UBND xã Vĩnh Ngọc.

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội (phần 4) - Ảnh 8.

Phần lớn tuyến đường đi qua cánh đồng.

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội (phần 4) - Ảnh 9.

Toàn cảnh tuyến đường nhìn từ Ngọc Chi, Vĩnh Ngọc.

12. Tuyến đường từ Phương Trạch đến gần Võ Nguyên Giáp

Đường sẽ mở theo quy hoạch quanh Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội đáng chú ý có tuyến đường từ Phương Trạch (đoạn cách đường Hoàng Sa 460 m) đến gần Võ Nguyên Giáp dài khoảng 1,27 km, rộng 30 m.

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội (phần 4) - Ảnh 10.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch quanh Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội (phần 4) - Ảnh 11.

Tuyến đường có điểm đầu ở gần đường Phương Trạch, đoạn cách đường Hoàng Sa khoảng 460 m.

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội (phần 4) - Ảnh 12.

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội (phần 4) - Ảnh 13.

Tuyến đường đi qua cánh đồng, song song đường 6, kết thúc gần đường Võ Nguyên Giáp.

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội (phần 4) - Ảnh 14.

Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở quanh Thành phố Thông minh trên thực tế.