FLC đưa ra biện pháp khắc phục tình trạng chứng khoán bị đình chỉ giao dịch

Để khắc phục tình trạng chứng khoán bị đình chỉ giao dịch, FLC dự kiến sẽ phát hành các BCTC kiểm toán năm 2021 trong thời gian sớm nhất để đủ điều kiện tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Bên cạnh đó, công ty dự kiến tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 vào tháng 11 và công bố thông tin các báo cáo tài chính bán niên 2022 soát xét vào tháng 12.

Ngày 31/8, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) đã ban hành quyết định chuyển cổ phiếu FLC của CTCP Tập đoàn FLC từ diện hạn chế giao dịch sang diện đình chỉ giao dịch với lý do doanh nghiệp tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch.

Ngày 5/9, FLC đã có công văn giải trình nguyên nhân và đưa ra biện pháp khắc vụ tình trạng chứng khoán bị đình chỉ giao dịch. Theo đó, hiện nay công ty vẫn đang nỗ lực trong việc thực hiện kế hoạch kiểm toán các báo cáo tài chính (BCTC) năm 2021 và dự kiến sẽ phát hành các BCTC kiểm toán năm 2021 trong thời gian sớm nhất để đủ điều kiện tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

FLC cũng cho biết, ngay sau khi các BCTC kiểm toán năm 2021 của công ty phát hành, HĐQT sẽ triển khai thủ tục triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 để cổ đông thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán, soát xét các báo cáo tài chính năm 2022 của FLC, đảm bảo tuân thủ các quy định về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán của doanh nghiệp niêm yết. Dự kiến cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm nay của FLC sẽ được tổ chức vào tháng 11.

Cùng với đó, trên cơ sở quyết định của ĐHĐCĐ thường niên, FLC sẽ tiếp tục phối hợp với đơn vị kiểm toán được lựa chọn và dự kiến phát hành, công bố thông tin các báo cáo tài chính bán niên 2022 soát xét vào tháng 12.

Trước đó, theo thông báo tại ngày 19/8, FLC cho biết đã ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán An Việt để kiểm toán các BCTC năm 2021 của FLC. FLC kỳ vọng, công ty có thể phát hành và công bố BCTC kiểm toán năm 2021 dự kiến trong tháng 9.

Về tình hình cổ phiếu của FLC, tạm tính theo giá đóng cửa ngày 5/9, cổ phiếu giao dịch ở mức 3.720 đồng/cp. 

  Diễn biến cổ phiếu FLC trong 3 tháng gần đây. (Nguồn: Tradingview). 

Ở diễn biến khác, FLC cũng vừa nhận được các quyết định quyết định cưỡng chế thuế của Cục thuế tỉnh Quảng Bình do FLC có số tiền quá hạn nộp phải thực hiện cưỡng chế theo quy định tại Luật Quản lý thuế, với tổng số tiền bị cưỡng chế là hơn 448 tỷ đồng.

chọn
Cận cảnh hàng trăm ngôi nhà cần di dời để cải tạo kênh Tẻ tại TP HCM
Dự án xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường kênh Tẻ với tổng chiều dài hơn 4 km, sẽ di dời 741 căn nhà.