Giá cát xây dựng tại Huế tháng 1/2022: Giá cao nhất 318.182 đồng/m3

Cập nhật thông tin giá cát xây dựng tại Huế tháng 1/2022 theo Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế. Giá cao nhất 318.182 đồng/m3.

Thông tin giá cát xây dựng tại Huế tháng 1/2022

Theo bảng giá mới nhất giá cát xây dựng Huế đang dao động trong mức 245.455 đồng/m3 đến 318.182 đồng/m3 tuỳ vào từng loại cát.

Cát xây (tự nhiên)

Cát tô (tự nhiên)

Cát đúc (tự nhiên)

Cát nghiền (nghiền từ đá xây dựng)

Bảng giá dưới đây được tổng hợp từ bảng giá vật liệu xây dựng tháng 1/2022 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế dựa trên công bố số 476/LSXD-TC ngày 17/2/2022 của Liên Sở Xây dựng - Tài chính.

Loại Cát

Tiêu chuẩn / Quy cách

Đơn giá

Ghi chú

Cát xây (tự nhiên)

272.727

Giá bình quân tại các bãi tập kết trên địa bàn TP Huế; giá trên phương tiện bên mua; nguồn cung cát chủ yếu từ các tỉnh Quảng Trị, Quảng Nam..

Cát tô (tự nhiên)

272.727

Cát đúc (tự nhiên)

318.182

Cát nghiền (nghiền từ đá xây dựng)

Dùng cho vữa xây

245.455

HTX Xuân Long, giá tại bãi xay Khu vực Bắc Khe Ly, xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà, giá trên phương tiện bên mua

Cát nghiền (nghiền từ đá xây dựng)

Dùng cho đúc bê tông

245.455

Đơn Vị Tính: đồng/m3


Bảng giá công bố có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022 cho đến khi có thông báo mới

chọn
Sắp hết thời người mua nhà phải 'xin' để được cấp sổ đỏ
VARS cho biết trước đây, rất nhiều người mua nhà phải vất vả, thậm chí phải "xin" để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Song, với Luật Đất đai 2024, trách nhiệm này thuộc về nhà nước, các quy định mới được sửa đổi theo hướng rõ ràng và minh bạch hơn.