Giá đá xây dựng tại Huế tháng 1/2022: Giá cao nhất 372.727 đồng/m3

Cập nhật thông tin giá đá xây dựng tại Huế tháng 1/2022 theo Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế. Giá cao nhất 372.727 đồng/m3.

Thông tin giá đá xây dựng tại Huế tháng 1/2022

Theo bảng giá mới nhất giá đá xây dựng Huế đang dao động trong mức 109.091 đồng/m3 đến 372.727 đồng/m3 tuỳ vào từng loại đá.

Đá 1x2

Đá 2x4

Đá 4x6

Đá cấp phối 2,5 cm

Đá cấp phối 3,75 cm

Đá 1x1,9

Đá 0,5x0,8

Đá 0,5x1

Bột đá

Bột đá hỗn hợp

Đá hộc hỗn hợp Dmax <=800mm

Đá hộc xô bồ giá công tại mỏ

Bảng giá dưới đây được tổng hợp từ bảng giá vật liệu xây dựng tháng 1/2022 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế dựa trên công bố số 476/LSXD-TC ngày 17/2/2022 của Liên Sở Xây dựng - Tài chính.

Giá đá xây dựng tại Huế tháng 1/2022: Giá cao nhất 372.727 đồng/m3 - Ảnh 1.

Bảng giá đá xây dựng tại Huế 1/2022 ( ảnh: sxd.thuathienhue.gov.vn )

Bảng giá công bố có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022 cho đến khi có thông báo mới

chọn