Hưng Thịnh Investment đăng ký bán thỏa thuận hơn 3 triệu cổ phiếu HTN của Hưng Thịnh Incons

Trong thời gian từ ngày 24/6 - 26/7 tới đây, Hưng Thịnh Investment dự kiến bán ra hơn 3 triệu cổ phiếu HTN của Hưng Thịnh Incons, với mục đích cấu trúc danh mục đầu tư.

CTCP Hưng Thịnh Investment vừa đăng ký bán ra hơn 3 triệu cổ phiếu HTN của CTCP Hưng Thịnh Incons để cấu trúc danh mục đầu tư, phương thức giao dịch là thỏa thuận.

Thời gian giao dịch dự kiến là từ ngày 24/6 - 26/7, nếu giao dịch trên thành công, tỷ lệ sở hữu của Hưng Thịnh Investment tại Hưng Thịnh Incons sẽ giảm từ 24,04% (tương đương 21,4 triệu cổ phiếu) còn 20,59% vốn điều lệ (tương đương 18,3 triệu cổ phiếu).

Kết phiên sáng ngày 22/6, cổ phiếu HTN đang giao dịch quanh mức 14.550 đồng/cp, ước tính số cổ phiếu mà Hưng Thịnh Investment muốn bán đang có giá trị khoảng 44,8 tỷ đồng.

Nói thêm về tình hình giao dịch cổ phiếu HTN, hồi giữa tháng 3 vừa qua, một nhà đầu tư cá nhân là bà Trần Thục Oanh đã bán 1 triệu cổ phiếu HTN, qua đó, giảm tỷ lệ sở hữu của bà tại Hưng Thịnh Incons từ 5,55% vốn điều lệ (tương đương 4,9 triệu cổ phiếu) còn 4,43% vốn điều lệ (tương đương 3,9 triệu cổ phiếu).

Sau giao dịch, bà Oanh không còn là cổ đông lớn của Hưng Thịnh Incons.

Từ đầu tháng 5 đến nay, thị giá HTN có xu hướng tăng trưởng từ mức 12.850 (theo giá tham chiếu ngày 4/5) lên mức 14.550 đồng/cp (theo giá kết phiên sáng ngày 22/6).

 Diễn biến thị giá HTN trong một tháng gần đây. (Nguồn: Tradingview). 

chọn
[Infographic] Những điểm mới của Luật Kinh doanh bất động  sản (sửa đổi)
Sáng 28/11, với tỷ lệ số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành chiếm 94,13%, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), có hiệu lực từ ngày 1/1/2025.