Huyện Thanh Trì sẽ thu hồi hơn 416 ha làm 90 dự án năm 2021, trong đó có tuyến metro số 1

Huyện Thanh Trì sẽ thu hồi 416,41 ha năm 2021 để thực hiện 90 dự án trong đó có dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 1A đoạn Văn Điển - Ngọc Hồi, xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 giai đoạn 1...
Huyện Thanh Trì sẽ thu hồi hơn 416 ha năm 2021, thực hiện nhiều dự án giao thông - Ảnh 1.

Xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội. (Ảnh tư liệu Hạ Vũ).

Theo Nghị quyết số 21 về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021 được HĐND TP Hà Nội phê duyệt, huyện Thanh Trì có 90 dự án với tổng diện tích 491,89 ha. Trong đó, diện tích thu hồi đất là 416,41 ha, diện tích chuyển mục đích đất lúa là 63 ha.

Cụ thể, huyện Thanh Trì thu hồi đất để nâng cấp, cải tạo và xây dựng các dự án giao thông, xây dựng hạ tầng kĩ thuật khu đô thị, khu đất đấu giá; các công trình công cộng như nhà văn hoá, trụ sở UBND...

Một số dự án giao thông đang và sắp triển khai năm 2021 tại huyện Thanh Trì: Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 1A đoạn Văn Điển - Ngọc Hồi (Km 185 - Km 189) thu hồi 18,4 ha; xây dựng tuyến đường sắt đô thị Hà Nội (tuyến số 1) giai đoạn 1 (khu tổ hợp ga Ngọc Hồi) thu hồi 171 ha; đường liên xã Yên Mỹ - Duyên Hà - Vạn Phúc thu hồi 7,19 ha...

Ngoài ra, huyện còn có một số dự án đáng chú ý khác như: Xây dựng hạ tầng khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An thu hồi 13 ha; xây dựng khu di dân để GPMB khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An và các dự án khác trên địa bàn huyện, thu hồi 24,12 ha; xây dựng hạ tầng kĩ thuật khu đô thị Tây Nam Kim Giang 1, thu hồi 29,94 ha. 

Dưới đây là danh sách chi tiết các dự án sẽ thu hồi đất năm 2021 trên địa bàn huyện Thanh Trì: 

Huyện Thanh Trì sẽ thu hồi hơn 416 ha năm 2021, thực hiện nhiều dự án giao thông - Ảnh 2.

Huyện Thanh Trì sẽ thu hồi hơn 416 ha năm 2021, thực hiện nhiều dự án giao thông - Ảnh 3.

Huyện Thanh Trì sẽ thu hồi hơn 416 ha năm 2021, thực hiện nhiều dự án giao thông - Ảnh 4.

Huyện Thanh Trì sẽ thu hồi hơn 416 ha năm 2021, thực hiện nhiều dự án giao thông - Ảnh 5.

Huyện Thanh Trì sẽ thu hồi hơn 416 ha năm 2021, thực hiện nhiều dự án giao thông - Ảnh 6.

Huyện Thanh Trì sẽ thu hồi hơn 416 ha năm 2021, thực hiện nhiều dự án giao thông - Ảnh 7.

Huyện Thanh Trì sẽ thu hồi hơn 416 ha năm 2021, thực hiện nhiều dự án giao thông - Ảnh 8.

Huyện Thanh Trì sẽ thu hồi hơn 416 ha năm 2021, thực hiện nhiều dự án giao thông - Ảnh 9.

Huyện Thanh Trì sẽ thu hồi hơn 416 ha năm 2021, thực hiện nhiều dự án giao thông - Ảnh 10.

Huyện Thanh Trì sẽ thu hồi hơn 416 ha năm 2021, thực hiện nhiều dự án giao thông - Ảnh 11.

Huyện Thanh Trì sẽ thu hồi hơn 416 ha năm 2021, thực hiện nhiều dự án giao thông - Ảnh 12.

Huyện Thanh Trì sẽ thu hồi hơn 416 ha năm 2021, thực hiện nhiều dự án giao thông - Ảnh 13.

Huyện Thanh Trì sẽ thu hồi hơn 416 ha năm 2021, thực hiện nhiều dự án giao thông - Ảnh 14.

(Ảnh chụp màn hình).