Kế hoạch sử dụng đất xã xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu

Rất nhiều công trình, dự án trên địa bàn xã Phước Tân đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tháng 12/2019 vừa qua, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã công bố dự thảo kế hoạch sử dụng đất năm 2019 trên cổng thông tin điện tử của tỉnh. Theo dự thảo này thì huyện Xuyên Mộc đã đưa 88 công trình, dự án vào kế hoạch sử dụng đất. Rất nhiều công trình, dự án trong số này nằm trên địa bàn xã Phước Tân, đáng chú ý là:

- Nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 328, huyện Xuyên Mộc, do Ban QLDA chuyên ngành giao thông làm chủ đầu tư. Nằm trên địa bàn các xã Phước Tân và Hòa Bình. Tổng diện tích dự án là 35,50 ha. Về nguồn vốn thực hiện dự án thuộc ngân sách tỉnh.

- Nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 328 (Phước Tân - Phước Bửu- Hồ Tràm). Do UBND huyện làm chủ đầu tư. Với tổng diện tích là 24,01 ha. Nằm trên địa bàn xã Phước Tân, thị trấn Phước Bửu và xã Phước Thuận. Về nguồn vốn thực hiện dự án thuộc ngân sách tỉnh.

Kế hoạch sử dụng đất xã xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh 1.

Xã Phước Tân trên bản đồ Google vệ tinh.

 - Hệ thống kênh mương phục vụ sản xuất nông nghiệp khu vực xã Phước Tân, xã Hòa Bình huyện Xuyên Mộc, do trung tâm QLKTCT thủy lợi làm chủ đầu tư. Nằm trên địa bàn các xã Hòa Bình, Phước Tân, Xuyên Mộc, Hòa Hội và Hòa Hiệp. Với tổng diện tích là 58,51 ha. Về ngân sách thực hiện dự án thuộc nguồn ngân sách tỉnh.

- Khai thác đá xây dựng tại mỏ đá xây dựng Núi Lá tai xã Phước Tân, do công ty TNHH XDTM&DV Minh Tuấn làm chủ đầu tư. Với tổng diện tích là 14,09 ha. Về ngân sách thực hiện dự án thuộc nguồn doanh nghiệp.

- Khai thác vật liệu san lấp tại ấp Bà Rịa, xã Phước Tân (điểm mỏ 115), do công ty TNHH XDTM&DV Minh Tuấn làm chủ đầu tư. Với tổng diện tích là 5,45 ha. Về ngân sách thực hiện dự án thuộc nguồn doanh nghiệp.

Ngoài ra, còn nhiều dự án khác trên địa bàn xã Phước Tân được đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Xuyên Mộc như: Mở rộng khuôn viên nghĩa địa xã Phước Tân; giáo xứ Hòa Sơn; trụ sở sinh hoạt Ấp Tân An,…

- Xem chi tiết dự thảo danh sách 88 công trình, dự án triển khai năm 2021 ở huyện Xuyên Mộc TẠI ĐÂY.

chọn