Khánh Hòa hướng đến năm 2025 đạt khoảng 30.000 doanh nghiệp

Trong kế hoạch vừa công bố UBND tỉnh Khánh Hòa phấn đấu đến năm 2025 đạt khoảng 30.000 doanh nghiệp và đến năm 2030 đạt khoảng 35.000 doanh nghiệp.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch thực hiện Quyết định số 1362/QĐ-TTg ngày 11/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp (DN) tư nhân đến năm 2025, tầm nhìn 2030.

Khánh Hòa hướng đến năm 2025 đạt khoảng 30.000 doanh nghiệp - Ảnh 1.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đóng tàu Hyundai Việt Nam một trong những doanh nghiệp hoạt động hiệu quả tại tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: HVS)

Mục tiêu của kế hoạch là nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp khu vực tư nhân, phấn đấu đến năm 2025 đạt khoảng 30.000 doanh nghiệp và đến năm 2030 đạt khoảng 35.000 doanh nghiệp.

Tổng thu cân đối ngân sách từ khu vực kinh tế tư nhân đến năm 2025 đạt khoảng 39%, năm 2030 đạt khoảng 44% trong tổng thu cân đối ngân sách của tỉnh. Đến năm 2025, kinh tế tư nhân của tỉnh đóng góp khoảng 97%, năm 2030 khoảng 98% kim ngạch xuất khẩu của tỉnh.

Để đạt được những mục tiêu nói trên, UBND tỉnh đề ra 6 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu là tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nhằm đảm bảo duy trì niềm tin và tăng cường đầu tư kinh doanh bền vững của doanh nghiệp khu vực tư nhân.

Đồng thời, khuyến khích doanh nghiệp áp dụng các mô hình kinh doanh bền vững, công nghệ sản xuất sạch hơn, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường. Thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo và đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Hỗ trợ nâng cao năng suất lao động trong doanh nghiệp, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng lực quản , quản trị doanh nghiệp.

Đặc biệt, khuyến khích doanh nghiệp khu vực tư nhân ứng dụng khoa học công nghệ, khai thác cơ hội của cách mạng công nghiệp 4.0. Tăng cường vai trò của các tổ chức hiệp hội doanh nghiệp trong hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân phát triển hiệu quả, bền vững.

Năm 2019, Khánh Hòa có gần 1.900 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng kí kinh doanh 17.575 tỉ đồng, giảm lần lượt 1,12% và 8,85% so với cùng kì năm ngoái. Trong đó, 15 DN tư nhân nhân, giảm 40%, 172 công ty cổ phần, giảm 11,79%, 1.671 công ty TNHH tăng 0,72%).

Bên cạnh đó có 447 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 42,8% góp phần nâng tổng số doanh nghiệp hiện đang hoạt động trong năm 2019 được 2.305 doanh nghiệp tăng 5,16%.

Doanh nghiệp giải thể 301 DN (26 DN tư nhân, giảm 51,8%, 237 công ty TNHH giảm 35,25%, 38 công ty cổ phần tăng 8,57%) giảm 33,85%. Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt là 669 DN tăng 11,13%.chọn
Bắc Giang sắp có dự án NOXH hơn 3.000 tỷ trên Vành đai 4, chủ đầu tư được hậu thuẫn bởi một doanh nghiệp nhà nước
Dự kiến từ tháng 6/2024, Khu nhà ở xã hội số 1 tại Khu đô thị và NOXH Vân Trung hơn 3.000 tỷ đồng sẽ bắt đầu được triển khai xây dựng. Chủ đầu tư dự án này là HMS - một doanh nghiệp có liên quan đến nhóm Hancorp.