Kinh Bắc điều chỉnh lợi nhuận sau thuế quý IV/2023 giảm hơn 12%

Kinh Bắc cho biết, trong báo cáo tài chính hợp nhất công bố hồi cuối tháng 1, công ty công bố sai số liệu kết quả kinh doanh quý IV/2023 và đã có điều chỉnh, với doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế giảm lần lượt 22,6% và 12,7% so với công bố trước đó.

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (mã chứng khoán: KBC) đã có đính chính kết quả kinh doanh quý IV/2023 trong báo cáo tài chính hợp nhất vừa công bố hồi cuối tháng 1. Theo Kinh Bắc, điều chỉnh này là do sơ suất, dẫn đến sai số liệu kết quả kinh doanh quý IV/2023 và cao hơn các con số sau đính chính.

Sau khi điều chỉnh, doanh thu thuần quý IV/2023 của Kinh Bắc đã giảm từ gần 1.094 tỷ đồng còn gần 847 tỷ đồng (tương đương giảm 22,6% so với trước điều chỉnh); lợi nhuận gộp giảm từ gần 488 tỷ đồng còn gần 377 tỷ đồng; biên lợi nhuận gộp ở mức 44,5%, không chênh lệch đáng kể so với trước điều chỉnh.

Doanh thu từ hoạt động tài chính cũng giảm từ mức gần 162 tỷ đồng còn gần 104 tỷ đồng (tương đương giảm 35,8%). Các chi phí về tài chính, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp, cũng như khoản lỗ từ công ty liên kết cũng giảm so với trước điều chỉnh. 

Mặt khác, khoản chi phí khác giảm mạnh từ mức 5,9 tỷ đồng còn hơn 526 triệu đồng, trong khi khoản thu nhập khác giảm đáng kể. Do đó, khoản lãi khác của Kinh Bắc tăng hơn 30% từ mức 15,7 tỷ đồng lên gần 20,5 tỷ đồng sau điều chỉnh, ngược chiều các khoản mục được điều chỉnh nói trên. Công ty không cho biết chi tiết về khoản mục khác này.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế của Kinh Bắc được điều chỉnh giảm từ mức gần 150 tỷ đồng còn hơn 131,3 tỷ đồng (tương đương giảm 12,7%).

Mặc dù điều chỉnh giảm, những số liệu này vẫn tốt hơn so với cùng kỳ năm 2022 nhờ tăng ghi nhận doanh thu từ hoạt động kinh doanh khu công nghiệp, cũng như không bị giảm trừ doanh thu dẫn đến âm doanh thu thuần và lỗ sau thuế như cùng kỳ.

Mặt khác, Kinh Bắc cho biết, các số liệu kết quả kinh doanh hợp nhất luỹ kế cả năm 2023 không thay đổi so với báo cáo tài chính cũ.

Lũy kế cả năm 2023, doanh thu thuần của Kinh Bắc đạt 5.645 tỷ đồng, tăng 494% so với cùng kỳ năm 2022, với biên lợi nhuận gộp 65%. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.218 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ năm 2022 và tương đương thực hiện được 55% trong mục tiêu lợi nhuận 4.000 tỷ đồng mà Kinh Bắc đã đề ra cho năm 2023.   

Đây cũng là mức lãi sau thuế đầu tiên vượt mốc 2.000 tỷ đồng kể từ khi Kinh Bắc lên sàn chứng khoán vào năm 2007. Trong đó, 93% lợi nhuận năm đến từ nửa đầu năm 2023, sau khi công ty chính thức ký hợp đồng thuê đất từ các thỏa thuận trong năm 2022 và ghi nhận doanh thu, lợi nhuận.

Nhờ dòng tiền từ việc chính thức ký kết các hợp đồng này, Kinh Bắc cũng đẩy sạch 3.900 tỷ đồng nợ trái phiếu ngay trong nửa đầu năm 2023. 

chọn
[Photostory] Vị trí khu đô thị 72.000 tỷ đồng đang tìm chủ tại Biên Hòa
Khu đô thị Hiệp Hòa có vị trí thuộc phường Hiệp Hòa, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, quy mô quy hoạch khoảng 293 ha, với tổng mức đầu tư hơn 72.000 tỷ đồng.