Ký hiệu trên thẻ BHYT cho biết bạn được hưởng quyền lợi gì?

Các thông tin trên thẻ BHYT có thể cho mọi người biết mã đối tượng và mức hưởng BHYT khi đi khám chữa bệnh. Từ ngày 1/12/2018, mã số và mức hưởng BHYT của một số đối tượng cũng sẽ có sự thay đổi.

Cấu trúc mã thẻ BHYT

Mã thẻ BHYT gồm 15 ký tự, được chia thành 4 ô.

XX

X

XX

XXXXXXXXXX

ky hieu tren the bhyt cho biet ban duoc huong quyen loi gi
Ảnh minh họa.

Hai ký tự đầu (ô thứ nhất): được ký hiệu bằng chữ (theo bảng chữ cái latinh), là mã đối tượng tham gia BHYT. Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau thì mã đối tượng ghi trên thẻ BHYT là mã đối tượng đóng BHYT được xác định đầu tiên theo quy định tại Khoản 7, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung Luật BHYT.

Ký tự tiếp theo (ô thứ 2): được ký hiệu bằng số (theo số thứ tự từ 1 đến 5) là mức hưởng BHYT. Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT thì mức hưởng BHYT ghi trên thẻ BHYT là mức hưởng của đối tượng có quyền lợi cao nhất.

- Ký hiệu bằng số 1: Được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh (KCB) thuộc phạm vi chi trả BHYT và không áp dụng giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế về danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán dịch vụ kỹ thuật; chi phí vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên trong trường hợp cấp cứu hoặc khi đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật.

- Ký hiệu bằng số 2: Được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí KCB thuộc phạm vi chi trả BHYT (có giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế); chi phí vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên trong trường hợp cấp cứu hoặc khi đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật.

- Ký hiệu bằng số 3: Được quỹ BHYT thanh toán 95% chi phí KCB thuộc phạm vi chi trả BHYT (có giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế); 100% chi phí KCB tại tuyến xã và chi phí cho một lần KCB thấp hơn 15% tháng lương cơ sở.

- Ký hiệu bằng số 4: Được quỹ BHYT thanh toán 80% chi phí KCB thuộc phạm vi chi trả BHYT (có giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế); 100% chi phí KCB tại tuyến xã và chi phí cho một lần KCB thấp hơn 15% tháng lương cơ sở.

- Ký hiệu bằng số 5: Được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí KCB, kể cả chi phí KCB ngoài phạm vi được hưởng BHYT; chi phí vận chuyển.

Hai ký tự tiếp theo (ô thứ 3): được ký hiệu bằng số (từ 01 đến 99) là mã tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nơi phát hành thẻ BHYT (theo mã tỉnh, thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam và Công văn số 628/TCTK-PPCĐ ngày 06/8/2009 của Tổng cục Thống kê về việc thông báo mã số danh mục hành chính mới). Riêng mã của Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng được ký hiệu bằng số 97, của Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân được ký hiệu bằng số 98.

Mười ký tự cuối (ô thứ 4): là số định danh cá nhân của người tham gia BHXH, BHYT quy định tại Quyết định số 1263/QĐ-BHXH ngày 21/11/2014 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành và quy định quản lý, sử dụng hệ thống danh mục dùng chung, chỉ tiêu báo cáo ngành Bảo hiểm xã hội.

Một số đối tượng sẽ có sự thay đổi về mã và mức hưởng BHYT

Theo Công văn 4996/BHXH-CSYT thì từ ngày 1/12/2018 một số đối tượng sẽ có sự thay đổi về mã và mức hưởng BHYT, cụ thể như sau:

Nghị định 105/2014/NĐ-CP

Nghị định 146/2018/NĐ-CP

Ghi chú

Mã đối tượng

Mã mức hưởng

Mã đối tượng

mức hưởng

CC

1

CC

1

Bổ sung đối tượng tách từ mã CK: người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên

TE

1

TE

1

.

QN

5

QN

5

.

CA

5

CA

5

.

CY

5

CY

5

.

CK

2

CK

2

.

CB

2

CB

2

.

HN

2

HN

2

HN chỉ có 02 đối tượng: người thuộc hộ gia đình nghèo theo tiêu chí về thu nhập, người thuộc hộ nghèo đa chiều có thiếu hụt về BHYT

DT

2

DT

2

.

DK

2

DK

2

.

XD

2

XD

2

.

BT

2

BT

2

.

TS

2

TS

2

.

CT

4

CT

2

Đổi mã mức hưởng từ 4 lên 2

HT

3

HT

3

.

TC

3

TC

3

.

CN

3

CN

3

.

.

.

HK

3

Bổ sung mã đối tượng mới tách từ mã HN: người thuộc hộ nghèo đa chiều không thuộc trường hợp được cấp mã đối tượng HN

.

.

ND

4

Bổ sung mã đối tượng mới tách từ mã HN: người được phong tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú thuộc hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người hằng tháng thấp hơn mức lương cơ sở

DN

4

DN

4

.

HX

4

HX

4

.

CH

4

CH

4

.

NN

4

NN

4

.

TK

4

TK

4

.

HC

4

HC

4

.

XK

4

XK

4

.

TB

4

TB

4

.

TN

4

TN

4

.

NO

4

NO

4

Bổ sung đối tượng: người lao động trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

XB

4

XB

4

.

CS

4

CS

4

.

XN

4

XN

4

.

MS

4

MS

4

.

HD

4

HD

4

.

TQ

4

TQ

4

.

TA

4

TA

4

.

TY

4

TY

4

.

HG

4

HG

4

.

LS

4

LS

4

.

PV

4

PV

4

.

HS

4

HS

4

.

SV

4

SV

4

.

GB

4

GB

4

.

GD

4

GD

4

Người sinh sống trong cơ sở bảo trợ xã hội trừ đối tượng tại các Điều 1,2, 3, 4 và 6 của Nghị định 146, mà không được NSNN hỗ trợ đóng BHYT.

KC

2

KC

4

Đổi mã mức hưởng từ 2 xuống 4. Bổ sung đối tượng thanh niên xung phong đã được hưởng trợ cấp theo Nghị định 112/2017/NĐ-CP

.

.

TH

4

Bổ sung đối tượng: chức sắc, chức việc, nhà tu hành

.

.

TV

4

Bổ sung mã mới: Thân nhân của công nhân, viên chức quốc phòng đang phục vụ trong Quân đội.

.

.

TD

4

Bổ sung mã mới: Thân nhân của công nhân công an đang phục vụ trong Công an nhân dân.

.

.

TU

4

Bổ sung mã mới: Thân nhân của người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu.

ky hieu tren the bhyt cho biet ban duoc huong quyen loi gi Thêm nhiều đối tượng được Nhà nước đóng BHYT

Việc điều chỉnh các nhóm tham gia BHYT nêu trên được cho là đảm bảo tính công bằng, không bỏ sót đối tượng tham gia ...

ky hieu tren the bhyt cho biet ban duoc huong quyen loi gi Quyền lợi khi đang nằm viện mà thẻ BHYT hết hạn

Đây là những điểm mới tại Nghị định 146/2018/NĐ-CP của Chính Phủ thay thế Nghị định 105/2014 quy định chi tiết và hướng dẫn thi ...

ky hieu tren the bhyt cho biet ban duoc huong quyen loi gi Hỏi đáp pháp luật: Không có BHYT vẫn được cấp thuốc miễn phí, thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai

Hỏi đáp pháp luật ngày 29/11 có những vấn đề nổi bật sau: Cho gái mại dâm thuê nhà nghỉ để bán dâm phạm tội ...

Độc giả có vướng mắc về pháp lý xin gửi yêu cầu hoặc đề nghị tư vấn qua Email: hoidapphapluatvnm@gmail.com.

Ngoài ra độc giả tham khảo kiến thức luật tại đây!

Lưu ý: Những tư vấn theo đề nghị của người gửi câu hỏi qua Email, nội dung trả lời có giá trị tham khảo, phổ biến kiến thức, không dùng làm tài liệu tố tụng.

chọn