Tags

lãi suất cho vay ngân hàng

Tìm theo ngày
Lãi Suất Cho Vay Ngân Hàng - Lãi Suất Trả Góp Tháng 7/2022

Lãi Suất Cho Vay Ngân Hàng - Lãi Suất Trả Góp Tháng 7/2022

Vay ngân hàng là hình thức nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng vốn của cá nhân, gia đình. Nếu muốn biết những loại hình lãi suất vay ngân hàng nào, cùng theo dõi nội dung sau đây:

Các loại lãi suất vay ngân hàng

Dưới đây là những loại lãi suất vay ngân hàng mà bạn có thể tham khảo:

Lãi suất cố định

Mức lãi suất này sẽ không đổi trong suốt thời gian khách hàng vay vốn. Trường hợp vay vốn trong hợp đồng tín dụng là 10% có thời gian cố định là 5 năm vẫn không đổi, đồng áp dụng cho các khoản vay ngắn hạn hoặc các khoản vay tín chấp.

Lãi suất thả nổi

Mức lãi suất có thể điều chỉnh theo thời gian, có thể 3 tháng/6 tháng hoặc 1 năm. Cách tính lãi suất này sẽ dựa trên mức lãi suất kỳ hạn 12 tháng hoặc 24 tháng cộng với biên độ lãi suất dành cho các khoản vay trung hoặc dài hạn

Lãi suất hỗn hợp

Mức lãi suất là sự kết hợp giữa hai hình thức cố định và thả nỗi. Theo đó, các ngân hàng sẽ áp dụng mức lãi suất cố định sau một khoảng thời gian và được thả nổi theo công thức trên.

Cách tính lãi suất vay ngân hàng

Tham khảo ngay cách tính lãi suất dưới đây để bạn có thể biết rõ khi cần vay vốn ngân hàng:

Tính trên dư nợ gốc

Lãi suất tháng = Lãi suất năm/12 tháng

Tiền lãi trả hàng tháng = Số tiền gốc * Lãi suất tháng

Tổng số tiền phải trả hàng tháng = Tiền gốc/12 tháng + tiền lãi trả hàng tháng

Tính trên dư nợ giảm dần

Số tiền phải trả hàng tháng = Số tiền vay/thời gian vay + Số tiền vay * lãi suất cố định hàng tháng