Lãi suất Ngân hàng HDBank điều chỉnh tăng tại đa số kỳ hạn trong tháng 8/2022

Theo biểu lãi suất mới nhất của Ngân hàng HDBank cho thấy, lãi suất tiết kiệm tại quầy và trực tuyến trong tháng 8/2022 đều đồng loạt tăng tại đa số kỳ hạn gửi, ghi nhận mức điều chỉnh từ 0,1 điểm % đến 0,65 điểm %.

‏Lãi suất tiết kiệm tại quầy mới nhất của Ngân hàng HDBank ‏

‏Khảo sát ngày 4/8, biểu lãi suất tiết kiệm tại quầy dành cho khách hàng cá nhân của Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank) có sự điều chỉnh tăng tại nhiều kỳ hạn gửi so với tháng trước.

Vì vậy, lãi suất tiền gửi trả lãi cuối kỳ trong tháng này sẽ được niêm yết từ mức 3,9%/năm đến 7,15%/năm được áp dụng cho các khoản tiết kiệm có kỳ hạn 1 - 36 tháng.

Nguồn: HDBank.‏  

‏Cụ thể, lãi suất kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng Ngân hàng HDBank điều chỉnh cùng tăng 0,5 điểm % lên mức 3,9%/năm. ‏

‏Khách hàng khi gửi tiết kiệm trong kỳ hạn dài hơn 3 - 5 tháng cũng hưởng được lãi suất 3,9%/năm nhưng tăng ít hơn 0,4 điểm % so với kỳ hạn 1 - 2 tháng. ‏

Khoản tiết kiệm tại kỳ hạn từ 6 tháng đến 11 tháng, ghi nhận‏lãi suất tiền gửi‏‏ có cùng mức tăng là 0,7%/năm lên mức 5,8%/năm. ‏

Với kỳ hạn 12 - 13 tháng, Ngân hàng HDBank quy định lãi suất loại 1 vẫn giữ nguyên như hồi tháng trước nhưng lại điều chỉnh tăng cho ‏‏lãi suất ngân hàng‏loại 2. ‏

‏Trong đó, HDBank áp dụng mức lãi suất 7,1%/năm cho khoản tiền gửi tối thiểu từ 300 tỷ đồng trở lên tại kỳ hạn 12 tháng lãi cuối kỳ loại 1, nhưng lãi suất cuối kỳ loại 2 là 6,5%/năm, tăng 0,65 điểm %.‏

‏Cũng trong kỳ hạn 13 tháng, ngân hàng quy định lãi suất cuối kỳ loại 1 ở mức cao hơn 7,15% dành cho các khoản tiết kiệm tối thiểu từ 300 tỷ đồng trở lên, trong khi lãi suất loại 2 thấp hơn 6,6%/năm so với loại 1 và tăng 0,6 điểm %. ‏

‏Đối với khoản tiết kiệm có kỳ hạn 15 tháng và 18 tháng, HDBank điều chỉnh lãi suất cho hai kỳ hạn này cùng tăng 0,55 điểm % lên mức lần lượt là 6,1%/năm và 6,2%/năm. ‏

‏Tại kỳ hạn 24 và 36 tháng,‏lãi suất Ngân hàng HDBank‏ đều tăng 0,75 điểm % lên mức 6,2%/năm. ‏

‏Ngoài ra, ngân hàng HDBank huy động lãi suất 0,1%/năm dành cho khách hàng có khoản tiền gửi tiết kiệm ở kỳ hạn ngắn 1 ngày và 1 tuần. Còn tại kỳ hạn 2 - 3 tuần, lãi suất vẫn áp dụng ở mức lần lượt là 0,15%/năm và 0,2%/năm.‏

‏Trong biểu lãi suất này, khách hàng tham gia gửi tiết kiệm tại HDBank còn được lựa chọn thêm một số hình thức lĩnh lãi khác, với lãi suất cạnh tranh như: ‏Lĩnh lãi trước (3,8 - 6,1%/năm);‏ lĩnh lãi hàng tháng (3,8 - 6,3%/năm);‏ lĩnh lãi hàng quý (5,7 - 6,3%/năm); ‏lĩnh lãi hàng 6 tháng (5,9 - 6,4%/năm)‏ và lĩnh lãi hàng năm (6 - 6,1%/năm).‏

Nguồn: HDBank.‏ 

‏Biểu lãi suất tiết kiệm online mới nhất tại Ngân hàng HDBank ‏

‏Theo khảo sát, biểu ‏lãi suất tiết kiệm‏online tại Ngân hàng HDBank cũng điều chỉnh tăng tại nhiều kỳ hạn so với ghi nhận đầu tháng trước. ‏

‏Trong đó, lãi suất kỳ hạn 2 tháng tăng 0,2 điểm %, kỳ hạn 3 - 5 tháng cùng tăng 0,1 điểm %, kỳ hạn 7 - 11 tháng đều tăng 0,3 điểm %, kỳ hạn 12 tháng tăng 0,65 điểm %, kỳ hạn 13 tháng tăng 0,6 điểm %, kỳ hạn 15 - 18 tháng đồng loạt tăng 0,55 điểm %, còn kỳ hạn 24 - 36 tháng tăng lần lượt là 0,25 điểm % và 0,15 điểm %.‏

‏Đáng chú ý, với hình thức tiết kiệm online, khách hàng sẽ được hưởng lãi suất ưu đãi cao hơn so với khi gửi tiết kiệm tại quầy, ghi nhận biên độ lãi suất khoảng 0,1 - 0,7%/năm tương ứng với mỗi kỳ hạn. ‏

‏Ngân hàng HDBank cũng sẽ áp dụng lãi suất từ 0,1%/năm đến 0,2%/năm cho các khoản tiền gửi có kỳ hạn ngắn 1 - 3 tuần.‏

  ‏Nguồn: HDBank.‏ 

chọn
Châu Thành đã chuẩn bị gì để trở thành trung tâm đô thị - công nghiệp của Hậu Giang?
Theo quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, Châu Thành được định hướng là trung tâm phát triển về công nghiệp và đô thị trong trung và dài hạn. Địa phương này nằm trên tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau và đang có hàng loạt dự án BĐS lớn nhỏ hiện diện.