Lâm Đồng, Nha Trang ra điều kiện mới về giải quyết hồ sơ phân lô, tách thửa

Riêng tỉnh Lâm Đồng đặt ra một số điều kiện liên quan đến việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hiến đất làm đường, phân lô, tách thửa nhằm mục đích kinh doanh bất động sản trên địa bàn.

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản về việc triển khai thực hiện Nghị định số 02/2022/NQ-CP của Chính phủ, đảm bảo việc phân lô, tách thửa đất, chuyển nhượng trên địa bàn tuân thủ các quy định về kinh doanh bất động sản.

Theo đó, tỉnh yêu cầu việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hiến đất làm đường, phân lô, tách thửa nhằm mục đích kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh phải đảm bảo các điều kiện có liên quan.

Cụ thể, các tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã và lập dự án đầu tư trình thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định.

Dự án đầu tư kinh doanh bất động sản phải đảm bảo phù hợp với chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở đã được phê duyệt.

Việc hình thành các tuyến đường giao thông tại khu vực hiến đất làm đường phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng, quy hoạch giao thông, tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy định hiện hành có liên quan và phải được cấp phép xây dựng theo quy định.

Nhiều khu vực ở Lâm Đồng xảy ra tình trạng phân lô bán nền, tách thửa trái quy định. (Ảnh: Kinh tế & Môi trường).

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở theo quy định, phù hợp với thực tế.

Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác quản lý đất đai, quản lý việc phân lô, tách thửa trên địa bàn tỉnh; việc phân lô, tách thửa và chuyển mục đích sử dụng đất vừa phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch sử dụng đất vừa phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch xây dựng nhằm khắc phục triệt để tình trạng phân lô, bán nền không phù hợp giữa các quy hoạch trong thời gian qua.

Sở Tư pháp có trách nhiệm tăng cường công tác quản lý nhà nước về công chứng, chấp hành nghiêm quy định quản lý trong hoạt động công chứng văn bản liên quan đến hợp đồng kinh doanh bất động sản, chuyển nhượng hợp đồng kinh doanh bất động sản…

Trước đó, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành công văn về việc tiếp nhận, xem xét, giải quyết hồ sơ tách thửa đất, hợp thửa đất trên địa bàn tỉnh.

Đây là văn bản thay thế văn bản tạm dừng việc tiếp nhận, xem xét, giải quyết các thủ tục liên quan đến phân lô, tách thửa, xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn ban hành trước đó.

Còn tại TP Nha Trang, ngày 26/9, UBND TP cho biết đã tổ chức cuộc họp về việc dừng tách thửa quyền sử dụng đất trên địa bàn, theo Zing. Việc này được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại TP Nha Trang xin ý kiến.

Trước đó, tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu tạm dừng việc tách thửa cho đến khi có quyết định, quy định tách thửa mới được tỉnh phê duyệt, ban hành.

Chủ tịch UBND TP Nha Trang Nguyễn Sỹ Khánh đề nghị Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại Nha Trang cân nhắc việc giải quyết tách thửa theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật và đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, đồng thời không để xảy ra trường hợp phân lô bán nền sai quy định.

Hôm 14/9, UBND TP Nha Trang có văn bản gửi Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Nha Trang, Phòng TN&MT và Phòng quản lý đô thị về việc tạm dừng tách thửa trên địa bàn. Do nhiều trường hợp chưa thực hiện theo quy định, đồng thời phần diện tích đất sử dụng chung này là không phù hợp quy hoạch đất giao thông, kế hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt.

Trong khi đó, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại TP Nha Trang cho rằng đơn vị đã tạm dừng việc bố trí diện tích để mở lối đi chung, sử dụng chung khi thực hiện thủ tục chia tách thửa đất cho đến khi có quyết định, quy định tách thửa mới đúng theo các công văn, thông báo.

Từ đó, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại TP Nha Trang khẳng định không có cơ sở để từ chối giải quyết tách thửa đất của công dân khi đáp ứng đủ điều kiện về diện tích tối thiểu tách thửa đất trên địa bàn.

chọn
TP HCM đề xuất phát triển đô thị theo 9 trục chủ đạo, có tuyến đường sẽ mở rộng lên 120 m
Theo Dự thảo Quy hoạch TP HCM thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, TP HCM dự kiến sẽ hình thành 9 trục không gian đô thị chủ đạo.