Lợi nhuận DIC Group 'lội ngược dòng' nhờ doanh thu tài chính, có hơn 1.500 tỷ đồng trả trước từ khách mua dự án

Trong quý I, DIC Group đã thu hồi 1.000 tỷ đồng từ đầu tư góp vốn vào đơn vị khác, song song với thu lãi từ cho vay, cổ tức, lợi nhuận được chia; thu tiền từ thanh lý, nhượng bán tài sản,..

Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group, mã chứng khoán: DIG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I với doanh thu thuần 197 tỷ đồng, giảm 62% so với cùng kỳ năm trước. 

DIC Group cho biết, doanh thu quý I chủ yếu đến từ hoạt động chuyển nhượng căn hộ hai dự án Gateway Vũng Tàu và dự án CSJ, chuyển nhượng quyền sử dụng đất dự án Nam Vĩnh Yên và chuyển nhượng nhà xây thô dự án Hiệp Phước. 

Doanh thu bất động sản trên giảm, các nguồn thu khác như bán thành phẩm (sản xuất vật liệu), hoạt động xây lắp tại các công ty con cũng giảm cùng chiều. 

 KQKD hợp nhất quý I/2023 của DIC Group. (Nguồn: HM tổng hợp từ BCTC). 

Song, trong quý, doanh thu tài chính tăng mạnh từ mức 24 tỷ đồng lên 170 tỷ đồng nhờ có thêm thu nhập từ các khoản đầu tư.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế đảo chiều, tăng 24% so với cùng kỳ và đạt 76,6 tỷ đồng. 

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ của DIC Group cho thấy, trong quý I, công ty đã thu hồi 1.000 tỷ đồng từ đầu tư góp vốn vào đơn vị khác, song song với việc thu tiền từ những hoạt động đầu tư khác như thu lãi cho vay, cổ tức, lợi nhuận được chia; thanh lý, nhượng bán tài sản cố định; thu hồi cho vay, bán lại các công cụ của đơn vị khác,...

Qua đó, dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư dương 1.143 tỷ đồng. Song, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và hoạt động tài chính lần lượt âm hơn 75 tỷ đồng và 1.108 tỷ đồng, do đó, dòng tiền thuần của DIC Group trong quý âm gần 41 tỷ đồng. 

Nói thêm về dòng tiền từ hoạt động tài chính, trong quý, công ty đã chi 1.407 tỷ đồng để trả nợ gốc vay, trong khi mức chi khoảng này trong cùng kỳ là 203 tỷ đồng. 

Tại thời điểm cuối quý I, tổng dư nợ tài chính của DIC Group đã giảm 28% so với đầu năm còn 2.763 tỷ đồng, tỷ lệ nợ tài chính/vốn chủ sở hữu cũng giảm từ 0,49 còn 0,35.

Ngoài ra, tại phần nợ phải trả, DIC Group cũng ghi nhận 1.538 tỷ đồng khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn, ngược lại, tăng 5% so với đầu năm, phần lớn là khoản trả trước từ khách hàng các dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên, Khu du lịch sinh thái Đại Phước,... và ghi nhận mới tại dự án Khu dân cư thương mại Vị Thanh. 

Trong đó, hai dự án Nam Vĩnh Yên và Đại Phước cũng ghi nhận giá trị tồn kho lớn nhất trong tổng danh mục tồn kho của DIC Group, với giá trị lần lượt là hơn 1.999 tỷ đồng và 1.320 tỷ đồng. 

 Nguồn: BCTC. 

Tại thời điểm cuối quý I, tổng giá trị tồn kho đạt 6.037 tỷ đồng, tăng 2% so với đầu năm và chiếm 44% tổng tài sản doanh nghiệp. 

Song, do khoản phải thu giảm 30% so với đầu năm còn 5.743 tỷ đồng, tổng tài sản của DIC Group tại cuối quý I cũng giảm 6,2%, còn gần 13.827 tỷ đồng.

Tag:
chọn