Long Thành, Nhơn Trạch rà soát giá kê khai chuyển nhượng bất động sản

Từ 15/4, Chi cục thuế khu vực Long Thành - Nhơn Trạch, Đồng Nai sẽ kiểm tra lại tất cả hồ sơ liên thông do Văn phòng Đăng ký đất đai chuyển đến để phát hiện trường hợp kê khai giá chuyển nhượng thấp hơn thực tế.

Ngày 31/3, Chi cục thuế khu vực Long Thành - Nhơn Trạch đã có văn bản gửi Cục thuế tỉnh Đồng Nai về việc chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản.

Theo đó, để thực hiện hiệu quả công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản của người dân và doanh nghiệp, Chi cục thuế khu vực Long Thành - Nhơn Trạch sẽ triển khai thực hiện một số nội dung.

Cụ thể, Chi cục thuế sẽ kiểm tra những hồ sơ liên thông do Văn phòng Đăng ký đất đai chuyển đến chưa các định nghĩa vụ tài chính. Với hồ sơ có giá kê khai trên hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn giá chuyển nhượng thực tế, Chi cục thuế sẽ trả hồ sơ lại cho Văn phòng Đăng ký đất đai. Hồ sơ sẽ được chuyển đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện để thông báo cho người nộp thuế đến Chi cục kê khai lại giá. Khi giá kê khai đúng với giá thực tế thì Chi cục thuế mới xác định nghĩa vụ tài chính. Thời gian thực hiện từ 15/4.

Với hồ sơ liên thông do Văn phòng Đăng ký đất đai chuyển đến đã xác định nghĩa vụ tài chính từ 1/1 - 14/4, chi cục thuế cũng sẽ rà soát lại. Trường hợp giá kê khai trên hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn giá chuyển nhượng thực tế, Chi cục sẽ tiến hành mời người nộp thuế đến kê khai lại theo đúng giá chuyển nhượng thực tế để xác định lại nghĩa vụ tài chính, truy thu nộp thuế bổ sung.

Văn bản cũng nêu rõ, trường hợp người nộp thuế không chấp hành kê khai lại giá là hành vi vi phạm pháp luật về thuế. Chi cục thuế sẽ chuyển những hồ sơ này sang cơ quan công an để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. 

chọn
[Photostory] Khu vực gần 1.600 nhà, đất sẽ giải tỏa để cải tạo kênh Đôi tại quận 8, TP HCM
Dự án Nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ Bắc kênh Đôi trên địa bàn quận 8 có tổng chiều dài khoảng 4,3 km, với tổng số trường hợp nhà, đất bị ảnh hưởng là gần 1.600 trường hợp.