Đà Nẵng chặn việc khai hai giá trốn thuế chuyển nhượng bất động sản

TP Đà Nẵng yêu cầu công chứng kê đúng giá thực tế chuyển nhượng, mua bán, cho thuê BĐS để làm căn cứ tính thuế, tuyệt đối không hướng dẫn, tạo điều kiện để các bên tham gia giao dịch thực hiện các hành vi trốn thuế như “ký gửi, ký chờ”; khai giá chuyển nhượng, mua bán, cho thuê BĐS thấp hơn giá thực tế giao dịch,...

 

 Đất nền khu đô thị phía nam Đà Nẵng. (Ảnh: Chu Lai).

UBND TP Đà Nẵng vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện phối hợp thực hiện một số giải pháp nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh BĐS trên địa bàn.

Theo đó, TP Đà Nẵng giao Sở Tư pháp chỉ đạo các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn quán triệt các công chứng viên, nhân viên tại tổ chức mình thực hiện nghiêm túc các quy định về trình tự, thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch; hướng dẫn người yêu cầu công chứng kê đúng giá thực tế chuyển nhượng, mua bán, cho thuê BĐS để làm căn cứ tính thuế.

Thành phố chỉ đạo tuyệt đối không hướng dẫn, tạo điều kiện để các bên tham gia giao dịch thực hiện các hành vi trốn thuế như “ký gửi, ký chờ”; khai giá chuyển nhượng, mua bán, cho thuê BĐS thấp hơn giá thực tế giao dịch; hủy bỏ hợp đồng chuyển nhượng, mua bán để công chứng hợp đồng chuyển nhượng, mua bán khác nhằm mục đích trốn thuế.

Đồng thời, cập nhật kịp thời, đầy đủ thông tin về hợp đồng, giao dịch lên hệ thống cơ sở dữ liệu công chứng, đặc biệt là giá trị chuyển nhượng của hợp đồng công chứng làm cơ sở cho cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc nộp thuế theo quy định của pháp luật.

Sở Tư pháp có trách nhiệm phối hợp với Cục Thuế, Công an TP và các cơ quan liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động công chứng trên địa bàn TP nói chung và việc công chứng các hợp đồng, giao dịch về BĐS nói riêng. Đồng thời, có giải pháp để kịp thời phát hiện các hồ sơ có dấu hiệu vi phạm về thuế, có biện pháp xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền có biện pháp xử lý hành vi trốn thuế trong chuyển nhượng, kinh doanh BĐS.

Sở Tư pháp cũng được yêu cầu phối hợp với Sở TN&MT, Cục Thuế TP, Công an TP và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan nghiên cứu, xây dựng quy chế phối hợp liên ngành về chống thất thu thuế trong kinh doanh, chuyển nhượng BĐS trên địa bàn.

Công an TP Đà Nẵng được yêu cầu chủ động trong công tác điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, phối hợp trong công tác chống thất thu thuế đối với hoạt động chuyển nhượng, kinh doanh BĐS,...

chọn
5 điểm nổi bật về quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021 - 2030: Thêm một thành phố, lập khu kinh tế 5.300 ha
Đưa thị xã Kinh Môn lên thành phố; phát triển khu kinh tế 5.300 ha; quy hoạch mới 21 khu công nghiệp và hai tuyến dường sắt... là một số điểm nổi bật về quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.