Năm 2020, Đà Nẵng sẽ thu hồi 437 ha đất 79 công trình

UBND TP Đà Nẵng ngày 14/11 cho biết, năm 2020 cần thu hồi 437,2 ha đất 79 công trình, dự án đã được thông qua.
Anh

Năm 2020, Đà Nẵng sẽ thu hồi 437,203 ha đất làm dự án, công trình. (Ảnh tư liệu).

Theo đó, tại phiên họp thường kì UBND TP Đà Nẵng tháng 11 do ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì đã cơ bản thông qua danh mục 79 công trình, dự án cần thu hồi đất năm 2020 với diện tích đất cần thu hồi là 437,203 ha.

Ngoài ra, cũng thông qua danh mục 13 công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2020 để trình HĐND trong kì họp cuối năm 2019. 

"Đây là các công trình dự án đã được phê duyệt qui hoạch và đã được ghi vốn thực hiện, hoặc các dự án hiện đang trình phê duyệt qui hoạch nhưng đã được HĐND thành phố thống nhất triển khai để đáp ứng nhu cầu cấp thiết về đất tái định cư phục vụ giải tỏa", thông tin Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND TP Đà Nẵng cho biết.

Trước đó, tháng 7/2019, UBND TP Đà Nẵng cũng đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở TM&MT, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan rà soát các dự án bất động sản đã có quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư.

Đối với các dự án không triển khai, để đất hoang hóa hoặc triển khai chậm thì kiên quyết thu hồi theo qui định của pháp luật về đất đai.

Sở TM&MT kiểm tra, rà soát, công khai danh sách các dự án nhà ở chủ đầu tư đã thế chấp ngân hàng và các chủ đầu tư chậm trễ trong việc làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người dân. Cục Thuế thành phố kiểm tra, rà soát, công khai danh sách các dự án bất động sản chưa nộp tiền sử dụng đất theo qui định...

chọn