Nam Mê Kông báo lãi tăng 64% nhờ bắt đầu bàn giao KĐT Bảo Ninh 2 trong quý IV/2022

Quý IV/2022, doanh thu thuần của Nam Mê Kông cao gấp 3,4 lần quý IV/2021 nhờ bắt đầu bàn giao dự án Bảo Ninh 2. Tại thời điểm cuối năm 2022, khoản người mua trả tiền trước cho dự án này là hơn 1.580 tỷ đồng.

Mới đây, CTCP Tập đoàn Nam Mê Kông (mã chứng khoán: VC3) công bố báo cáo tài chính quý IV/2022 với doanh thu thuần hơn 457 tỷ đồng, tăng 242% so với cùng kỳ, chủ yếu đến từ việc bắt đầu bàn giao các sản phẩm bất động sản thuộc dự án Khu đô thị (KĐT) Bảo Ninh 2 tại TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Doanh thu hoạt động tài chính giảm 43% do trong kỳ công ty đã thu hồi các khoản cho vay và tất toán các hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn. Sau khi trừ đi các chi phí, lợi nhuận sau thuế đạt gần 78 tỷ đồng, tăng 64% so với quý IV/2021.

  KQKD năm 2022 của Nam Mê Kông. Nguồn: Quỳnh Anh tổng hợp từ BCTC quý IV.  

Luỹ kế cả năm, doanh thu thuần năm 2022 của Nam Mê Kông đạt 514 tỷ đồng, tăng 156% so với năm 2021. Lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 104 tỷ đồng và 80,6 tỷ đồng, đều tăng 32%.

Năm 2022, Nam Mê Kông đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 835 tỷ đồng, như vậy, công ty đã thực hiện được 12,5% kế hoạch.

Tổng tài sản tính đến cuối quý IV/2022 là gần 3.635 tỷ đồng, tăng 139% so với đầu năm, tăng mạnh ở khoản hàng tồn kho với hơn 2.412 tỷ đồng (chiếm 66% tổng tài sản), phân bổ chủ yếu vào các dự án như KĐT Bảo Ninh 2, The Charm – Bình Dương, Khu dân cư Vinaconex 3 – Phổ Yên…

 

Khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn đạt gần 1.581 tỷ đồng, trong khi đầu kỳ không ghi nhận khoản mục này, chủ yếu do phát sinh từ KĐT Bảo Ninh 2.

Ngược lại, dư nợ tài chính tại cuối quý IV/2022 đạt 244 tỷ đồng, giảm 55% so với đầu kỳ nhờ giảm khoản vay ngân hàng dài hạn và vay dài hạn đến hạn trả.

Trong năm 2022, công ty đã chi 1.032 tỷ đồng để trả nợ gốc vay, mặt khác, thu 735 tỷ đồng từ đi vay. Công ty cũng thu hơn 342 tỷ đồng từ phát hành cổ phiếu, qua đó dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính dương gần 46 tỷ đồng. Dòng tiền từ hoạt động đầu tư cũng dương 83,5 tỷ đồng. 

Song, do dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm hơn 195 tỷ đồng chủ yếu do tăng các khoản phải thu, tồn kho..., dòng tiền thuần trong năm của công ty âm 65 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương 230 tỷ đồng. 

chọn
Vinhomes có thể khởi công dự án NOXH đầu tay bên Vịnh Cam Ranh trong quý II
Dự kiến trong quý II/2023, Khu nhà ở xã hội phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh sẽ bước vào giai đoạn triển khai xây dựng. Dự án này do Muối Cam Ranh - công ty con của Vinhomes làm chủ đầu tư với quy mô gần 88 ha.