Nghỉ việc đi khám nghĩa vụ quân sự được trả tiền thế nào?

Hiện tại các vấn đề về đăng ký nghĩa vụ quân sự đang được điều chỉnh bởi Nghị định 13/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016.

Điều 15 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định về cơ quan đăng ký nghĩa vụ quân sự như sau:

“1. Ban Chỉ huy quân sự cấp xã thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự cho công dân cư trú tại địa phương.

2. Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự cho công dân làm việc, học tập tại cơ quan, tổ chức và tổng hợp báo cáo Ban Chỉ huy quân sự huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và đơn vị hành chính tương đương (sau đây gọi chung là cấp huyện) nơi cơ quan, tổ chức đặt trụ sở; trường hợp cơ quan, tổ chức không có Ban Chỉ huy quân sự ở cơ sở thì người đứng đầu hoặc người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tổ chức cho công dân thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự tại nơi cư trú”.

Đối với trường hợp của bạn, khi đủ độ tuổi để đăng ký nghĩa vụ quân sự, bạn có thể đến Ban Chỉ huy quân sự cấp xã nơi bạn đang cư trú hoặc các cơ quan quy định tại khoản 2 Điều 15 Luật nghĩa vụ quân sự vừa trích dẫn ở trên để thực hiện việc đăng ký nghĩa vụ quân sự.

nghi viec di kham nghia vu quan su duoc tra tien the nao
Ảnh minh họa.

Chế độ của công dân khi đăng ký nghĩa vụ quân sự

Hiện tại các vấn đề về đăng ký nghĩa vụ quân sự đang được điều chỉnh bởi Nghị định 13/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016.

Theo đó, các vấn đề về chế độ chính sách của công dân trong thời gian đăng ký nghĩa vụ quân sự sẽ được điều chỉnh bởi văn bản này, cụ thể:

“Điều 11. Chế độ chính sách của công dân trong thời gian thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự:

1. Công dân đang làm việc tại cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, doanh nghiệp nhà nước trong thời gian thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự được hưởng nguyên lương, phụ cấp và tiền tàu xe đi, về theo chế độ quy định hiện hành của pháp luật.

2. Công dân không thuộc các cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, doanh nghiệp nhà nước trong thời gian thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự được đảm bảo các chế độ sau:

a) Tiền ăn bằng mức tiền một ngày ăn cơ bản của hạ sĩ quan, binh sĩ bộ binh;

b) Thanh toán tiền tàu xe đi, về theo chế độ quy định hiện hành của pháp luật.

3. Chế độ chính sách quy định tại khoản 1, khoản 2 điều này được thực hiện đối với các trường hợp công dân trong thời gian thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu, đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị”.

Ngoài ra, nếu sau khi đăng ký nghĩa vụ quân sự bạn nhận được lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện thì bạn sẽ được hưởng chế độ chính sách của công dân trong thời gian thực hiện khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự quy định tại điều 12 Nghị định 13/2016/NĐ-CP như sau:

“1. Công dân đang làm việc tại cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, doanh nghiệp nhà nước trong thời gian thực hiện khám, kiểm tra sức khỏe theo lệnh gọi của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện được hưởng nguyên lương, phụ cấp hiện hưởng và tiền tàu xe đi, về theo chế độ quy định hiện hành của pháp luật.

2. Công dân không thuộc các cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, doanh nghiệp nhà nước trong thời gian thực hiện khám, kiểm tra sức khỏe theo lệnh gọi của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện được đảm bảo các chế độ sau:

a) Tiền ăn bằng mức tiền một ngày ăn cơ bản của hạ sĩ quan, binh sĩ bộ binh;

b) Thanh toán tiền tàu xe đi, về theo chế độ quy định hiện hành của pháp luật”.

nghi viec di kham nghia vu quan su duoc tra tien the nao Hỏi đáp pháp luật 24h: Tuyển chọn công dân nhập ngũ 2019, tố cáo bạo lực gia đình

Hỏi đáp pháp luật ngày 10/10 có những vấn đề nổi bật sau: Những trường hợp được tạm hoãn, miễn nghĩa vụ quân sự; Thống ...

nghi viec di kham nghia vu quan su duoc tra tien the nao Những trường hợp được miễn nghĩa vụ quân sự 2019

Thông tư số 148/2018/TT-BQP quy định, danh sách công dân thuộc diện miễn gọi nhập ngũ phải được niêm yết công khai tại trụ sở ...

nghi viec di kham nghia vu quan su duoc tra tien the nao Quy định về trường hợp được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự mới nhất

Nam thanh niên trong độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự trong trường hợp nào?

Độc giả có vướng mắc về pháp lý xin gửi yêu cầu hoặc đề nghị tư vấn qua Email: thuandx@vietnammoi.vn

Ngoài ra độc giả tham khảo kiến thức luật tại đây!

Lưu ý: Những tư vấn theo đề nghị của người gửi câu hỏi qua Email, nội dung trả lời có giá trị tham khảo, phổ biến kiến thức, không dùng làm tài liệu tố tụng.

chọn