Người dân TP HCM đối phó với tình trạng ô nhiễm không khí thế nào?

Trồng cây xanh, luôn đóng cửa kính, cân nhắc mua máy lọc không khí là những biện pháp người dân TP HCM đối phó với tình trạng ô nhiễm không khí.

Người dân TP.HCM đối phó với tình trạng ô nhiễm không khí thế nào?

chọn