Nhà Đà Nẵng dự kiến mua lại 15% cổ phiếu quỹ, hơn 200 tỷ đồng bị phong tỏa liên quan sai phạm trong quá trình cổ phần hóa

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên của Nhà Đà Nẵng, đơn vị trên cho biết, Công an TP Đà Nẵng đang phong tỏa tài khoản tại Ngân hàng Việt Á của Nhà Đà Nẵng với số tiền 222 tỷ đồng do các sai phạm trong quá trình cổ phần hóa công ty giai đoạn 2010.

Đặt mục tiêu có lãi, mua lại tối đa 15% cổ phiếu quỹ

CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (mã chứng khoán: NDN) vừa công bố các tài liệu cho kỳ họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 dự kiến diễn ra vào 24/6 tới đây tại TP Đà Nẵng.

Tại đại hội lần này, Nhà Đà Nẵng dự kiến trình cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với tổng doanh thu 387,8 tỷ đồng, tăng gấp 6,5 lần so với kết quả thực hiện được trong năm 2022 và mục tiêu lãi sau thuế 159,8 tỷ đồng, trong khi năm trước lỗ gần 143 tỷ đồng.

Mục tiêu sản xuất kinh doanh của Nhà Đà Nẵng trong năm nay. (Nguồn: Nhà Đà Nẵng).

Để thực hiện được mục tiêu trên, năm nay, công ty dự kiến sẽ hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất căn hộ Monarchy Block B và tiếp tục bàn giao các căn hộ đủ điều kiện. 

Bên cạnh đó là tái cơ cấu danh mục đầu tư chứng khoán về các doanh nghiệp có cấu trúc tài chính an toàn, nhiều tiền mặt, giá cổ phiếu tiệm cận giá trị sổ sách và có tiềm năng tăng trưởng mạnh cũng như ưu tiên đầu tư vào các kênh tài chính ít rủi ro.

Ngoài ra, công ty cũng sẽ tiếp tục tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, hoặc mua lại quỹ đất từ các đối tác bất động sản uy tín, hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị cho chiến lược trung và dài hạn của công ty.

Ngoài kế hoạch kinh doanh, Nhà Đà Nẵng cũng dự kiến trình cổ đông thông qua phương án mua lại cổ phiếu quỹ với mục đích giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành, hỗ trợ giao dịch, gia tăng giá trị cho cổ đông.

Cụ thể, công ty sẽ mua lại tối đa 15% số lượng cổ phiếu đang lưu hành, trong đó, nguồn tiền thực hiện là thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu tại thời điểm thực hiện.

Thời gian mua lại cổ phiếu dự kiến từ tháng 7 - 12 năm nay.

Hiện tại, Nhà Đà Nẵng đang có khoảng 71,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Như vậy, ước tính, công ty sẽ mua lại tối đa 10,75 triệu cổ phiếu.

Giá trị mua lại sẽ được xác định theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch, tạm tính theo giá kết phiên ngày 2/6 của cổ phiếu NDN là là 9.600 đồng/cổ phiếu, ước tính, ông ty sẽ bỏ ra tối đa 103,2 tỷ đồng để mua sô cổ phiếu trên.

Công an phong tỏa tài khoản 222 tỷ đồng do các sai phạm trong quá trình cổ phần hóa

Ngoài các tờ trình trên, Nhà Đà Nẵng cũng thông tin đến các cổ đông liên quan đến việc khắc phục thiệt hại do các sai phạm trong quá trình cổ phần hóa công ty giai đoạn 2010.

Cụ thể, Nhà Đà Nẵng cho biết, hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa tại thời điểm năm 2010 chưa phù hợp với quy định của pháp luật, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

Theo kết quả điều tra của Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an TP Đà Nẵng, khoản giá trị tài sản thiệt hại cho ngân sách Nhà nước đã được đưa vào phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh của Nhà Đà Nẵng sau khi cổ phần hóa.

Vì vậy, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã ban hành lệnh phong tỏa tài khoản tại Ngân hàng Việt Á – Chi nhánh Đà Nẵng của Nhà Đà Nẵng với số tiền 222 tỷ đồng.

Theo đề nghị của Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty, ngày 7/3 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công An TP Đà Nẵng đã có công văn hướng dẫn thực hiện các thủ tục khắc phục thiệt hại do sai phạm trong quá trình cổ phần hóa tại công ty.

Do đó, Nhà Đà Nẵng trình cổ đông giao cho HĐQT cân đối các nguồn vốn từ quỹ thưởng Ban điều hành, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ đầu tư phát triển đã được trích lập từ năm 2010 đến năm 2018 và một phần lợi nhuận chưa phân phối các năm trước để thực hiện khắc phục thiệt hại theo hướng dẫn của Cơ quan chức năng.

chọn
Đối lập 2 khu vực sắp 'lên đời' ở Lâm Đồng: Đất nền Bảo Lâm được săn đón, Lạc Dương lác đác vài chục giao dịch
Thời gian tới, toàn bộ huyện Lạc Dương sẽ sáp nhập vào TP Đà Lạt, trong khi 5 xã của huyện Bảo Lâm cũng sẽ được sáp nhập vào TP Bảo Lộc. Tuy nhiên, diễn biến thị trường bất động sản tại Lạc Dương và Bảo Lâm lại đi ngược nhau.