Nhiều cán bộ sở Cà Mau chưa chứng minh được nguồn gốc tài sản

Thanh tra tỉnh Cà Mau đã yêu cầu 13 người kê khai tài sản chưa rõ ràng giải trình thì có 3 người chưa chứng minh được nguồn gốc tài sản,
nhieu can bo so ca mau chua chung minh duoc nguon goc tai san

Trụ sở Sở Giao thông vận tải Cà Mau

Ngày 31-10, Thanh tra Nhà nước tỉnh Cà Mau cho biết đã ban hành kết luận thanh tra việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa và chống tham nhũng đối với chức năng, nhiệm vụ được giao tại Sở giao thông vận tải tỉnh này.

Theo đó, Thanh tra Nhà nước tỉnh Cà Mau kiến nghị chủ tịch UBND tỉnh tiến hành kiểm điểm trách nhiệm giám đốc và cấp phó có liên quan Sở Giao thông vận tải vì để xảy ra nhiều thiếu sót.

Đồng thời, chỉ đạo Sở Nội vụ tham mưu xử lý những trường hợp của Sở Giao thông vận tải trong việc thực hiện quy trình, quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý chưa đúng và việc bổ nhiệm chánh thanh tra sở thiếu thành phần theo quy định.

Theo kết luận thanh tra, ngày 30-6-2015, giám đốc Sở Sở Giao thông vận tải Cà Mau bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Sơn (phó giám đốc, kiêm chánh thanh tra sở) nhưng không có văn bản thống nhất với Chánh thanh tra tỉnh.

Từ tháng 8-2016 đến ngày 31-12-2016, Sở Giao thông vận tải bổ nhiệm mới 4 trường hợp.

Qua thanh tra, có một trường hợp bổ nhiệm mới nhưng quy trình lấy phiếu tín nhiệm cán bộ, lãnh đạo chủ chốt thiếu thành phần các trưởng, phó phòng chuyên môn thuộc sở.

Về kê khai, thu nhập, Thanh tra tỉnh đã yêu cầu 13 người kê khai chưa rõ ràng giải trình thì có 3 người chưa chứng minh được nguồn gốc tài sản, thu nhập, gồm: ông Bùi Quang Thái (Chánh thanh tra sở), ông Châu Thanh Phong (phó trưởng phòng quản lý vận tải) và ông Hứa Trường Hận (đội trưởng đội 5, Thanh tra sở).

chọn