Quy hoạch Cụm công nghiệp Hoài Tân, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Hoài Tân, huyện Hoài Nhơn được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt ngày 29/6/2015.

Phạm vi quy hoạch xây dựng

Theo quyết định, Cụm công nghiệp Hoài Tân được quy hoạch xây dựng trên xã Hoài Tân, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, có vị trí giới hạn như sau: phía bắc và phía nam giáp khu đất trồng cây công nghiệp lâu năm và khu dân cư thôn Giao Hội 1; phía tây giáp khu đất trồng cây lâu năm; phía đông giáp đất quốc phòng (sân bay Đệ Đức)

Tính chất và mục tiêu quy hoạch

Quy hoạch tạo quỹ đất để bố trí sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp nhằm phục vụ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện Hoài Nhơn với các nhóm ngành nghề chủ yếu: Chế biến nông lâm sản, cơ khí, công nghiệp phụ trợ, một số ngành công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp.

Quy hoạch Cụm công nghiệp đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Làm cơ sở pháp lý cho việc quản lý và đầu tư xây dựng theo quy hoạch.

Quy hoạch sử dụng đất

Diện tích quy hoạch của Cụm công nghiệp Hoài Tân là 300 ha, trong đó gồm đất xây dựng các nhà máy là 205,823 ha, chiếm 68,61%); khu xử lý nước thải (10 ha, 3,33%); đất giao thông (45,688 ha, 15,23%); đất trồng cây xanh, rãnh thoát nước (38.489 ha, 12,83%).

*XEM và TẢI VỀ quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Hoài Tân TẠI ĐÂY

Bản vẽ Quy hoạch sử dụng đất:

 

    Bản vẽ Quy hoạch sử dụng đất Cụm công nghiệp Hoài Tân.