Quy hoạch Cụm công nghiệp Thiện Tân lần 2, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Thiện Tân được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt ngày 15/6/2015.

Vị trí, quy mô

Theo quyết định, Cụm công nghiệp Thiện Tân được tập quy hoạch tại địa bàn xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, có ranh giới như sau: Phía bắc giáp đường Kỳ Lân; phía đông giáp đường Sở Quýt; phía tây giáp đất nông nghiệp và CTCP Phân cón Bình Điền; phía nam giáp đất nông nghiệp và gần ranh giới 2 huyện Vĩnh Cửu và Trảng Bom. Quy mô diện tích quy hoạch khoảng 48,82 ha.

Tính chất quy hoạch

Thiện Tân là cụm công nghiệp địa phương được đầu tư xây dựng mới, phúc vụ cho việc di dời, sắp xếp, thu hút các cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở địa phương vào đầu tư sản xuất, kinh doan, ưu tiên các ngành công nghiệp nhẹ, ít gây ô nhiễm môi trường, đảm bảo các điều kiện kết nối về hệ thống hạ tầng kỹ thuật, vệ sinh môi trường hoàn chỉnh, đồng bộ.

Cơ cấu sử dụng đất

Tổng diện tích quy hoạch của Cụm công nghiệp Thiện Tân là 48,8219 ha, trong đó gồm đất xây dựng nhà máy – xi nghiệp là 32,4215 ha, chiếm 66,41%; đất khu trung tâm điều hành – dịch vụ (0,7896 ha, 1,62%); đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật (1,5186 ha, 3,11%); đất cây xanh (5,6381 ha, 11,35%); đất giao thông (8,4541 ha, 17,32%).

*XEM và TẢI VỀ quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Thiện Tân TẠI ĐÂY

Bản vẽ định hướng phát triển không gian:

 

  Bản vẽ định hướng phát triển không gian Cụm công nghiệp Thiện Tân. 

 

 

Bản vẽ Quy hoạch sử dụng đất:

 

  Bản vẽ Quy hoạch sử dụng đất Cụm công nghiệp Thiện Tân. 

 

 

Bản vẽ Quy hoạch giao thông:

 

  Bản vẽ Quy hoạch giao thông Cụm công nghiệp Thiện Tân. 

 

 

Bản vẽ Tổng hợp đường dây, đường ống:

 

  Bản vẽ Tổng hợp đường dây, đường ống Cụm công nghiệp Thiện Tân.