Sơn Động, Bắc Giang chuyển hơn 11.000 m2 đất giao thông sang đất ở, y tế

Vị trí khu trung tâm y tế tổ dân phố Thượng 2 và khu phía tây nam thị trấn An Châu được điều chỉnh cục bộ quy hoạch để phù hợp với hiện trạng sử dụng đất.

Ngày 17/8, UBND tỉnh Bắc Giang đã phê duyệt quyết định điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị trấn An Châu, huyện Sơn Động đến năm 2035 (tỷ lệ 1/5.000).

Theo đó, nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch gồm hai vị trí: khu trung tâm y tế tổ dân phố Thượng 2 và khu phía tây nam thị trấn An Châu.

Bắc Giang điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị trấn An Châu, Sơn Động - Ảnh 1.

Một góc trung tâm thị trấn An Châu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. (Nguồn: Cổng TTĐT huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang).

Tại vị trí khu trung tâm y tế tổ dân phố Thượng 2, điều chỉnh quy hoạch từ đất trung tâm thể dục thể thao và đất giao thông có tổng diện tích khoảng 1,54 ha sang đất y tế khoảng 0,8 ha (mở rộng trung tâm y tế huyện Sơn Động), đất ở hiện trạng khoảng 0,44 ha và đất giao thông khoảng 0,3 ha (dịch chuyển đường về phía tây trạm y tế).

Lý do điều chỉnh quy hoạch là thực hiện công văn của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành ngày 15/5 về việc giao chủ đầu tư nghiên cứu lập chủ trương đầu tư các dự án dự kiến khởi công mới trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (lần 2); phù hợp với hiện trạng sử dụng đất của khu vực.

Tại vị trí khu phía tây nam thị trấn An Châu, điều chỉnh dịch chuyển tim tuyến đường phía nam thị trấn đoạn từ quốc lộ 31 đến cầu An Châu về phía nam (đi sau khu dân cư hiện trạng).

Lý do điều chỉnh để tránh đi qua khu dân cư hiện trạng, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả của dự án.

Theo quyết định, UBND huyện Sơn Động có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

chọn
Quy hoạch đô thị Ninh Bình thành trung tâm du lịch sinh thái
Đô thị Ninh Bình có diện tích quy hoạch khoảng 23.242 ha. Dự báo dân số đô thị Ninh Bình đến năm 2040 khoảng 540.000 - 560.000 người.