Tài chính Hoàng Huy dự chi tối đa gần 802 tỷ đồng tạm ứng cổ tức năm 2022

ĐHĐCĐ Tài chính Hoàng Huy vừa thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức năm tài chính 2022 với tỷ lệ không vượt quá 12%, tương đương mỗi cổ phiếu sở hữu sẽ nhận 1.200 đồng.

CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (mã chứng khoán: TCH) vừa công bố biên bản kiểm phiếu ngày 7/11 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, theo đó thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức năm tài chính 2022 với tỷ lệ tối đa là 12%/cp (mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phần được nhận 1.200 đồng).

Với hơn 668,2 triệu cổ phiếu phổ thông đang lưu hành trên thị trường, dự kiến số tiền công ty chi trả cổ tức tối đa gần 802 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm nay.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ tạm ứng cổ tức cụ thể dựa trên số dư lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán của công ty tại thời điểm 30/09/2022 (tại BCTC hợp nhất ghi nhận hơn 1.205 tỷ đồng).

Việc chi trả cổ tức sẽ được thực hiện dưới hình thức chuyển khoản vào tài khoản lưu ký tại các công ty chứng khoán của cổ đông nếu cổ phiếu đã lưu ký hoặc nhận tiền mặt tại Trụ sở công ty nếu cổ phiếu chưa lưu ký.

Liên quan đến việc trả cổ tức, theo BCTC hợp nhất bán niên của công ty, trong hai quý đầu năm tài chính, công ty đã chi gần 355 tỷ đồng trả cổ tức, lợi nhuận cho chủ sở hữu.

Liên quan đến tình hình kinh doanh, lũy kế hai quý đầu của năm tài chính, doanh thu thuần và lãi sau thuế của Hoàng Huy lần lượt đạt 594 tỷ đồng và 72,9 tỷ đồng, giảm 23% và 75% so với cùng kỳ. Năm nay, công ty đặt kế hoạch doanh thu thuần 3.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 900 tỷ đồng, như vậy, công ty đã thực hiện 19,8% và 8,1% chỉ tiêu đề ra.

chọn
Thông tin quy hoạch nổi bật tuần qua (18/5 - 24/5): TP HCM chốt phương án điều chỉnh quy hoạch chung, công bố quy hoạch Trung du và miền núi phía bắc
TP HCM chốt phương án điều chỉnh quy hoạch chung; công bố quy hoạch Trung du và miền núi phía bắc; Hậu Giang xây cầu kết nối Cần Thơ, Kiên Giang; Quy hoạch huyện Cát Hải trở thành quận đảo... là những thông tin quy hoạch nổi bật tuần qua.