Tài chính Hoàng Huy dừng mua gần 15 triệu cổ phiếu HHS

Nguyên nhân Tài chính Hoàng Huy đưa ra về việc dừng giao dịch gần 15 triệu cổ phiếu HHS theo như đăng ký trước đó liên quan đến việc miễn trừ chào mua công khai cổ phiếu HHS chưa phù hợp.

CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (Mã: TCH) vừa công bố không thực hiện giao dịch mua 14,8 triệu cổ phần của công ty con là CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (Mã: HHS) theo như đăng ký trước đó.

Nguyên nhân do căn cứ giao dịch về việc miễn trừ chào mua công khai cổ phiếu HHS đối với Tài chính Hoàng Huy tại thông báo đăng ký mua là chưa phù hợp.

Trước đó, vào đầu tháng 5, Tài chính Hoàng Huy thông tin đăng ký mua 14,8 triệu cổ phiếu HHS trong thời gian dự kiến từ ngày 20/5 đến ngày 18/6. Với mức giá của cổ phiếu HHS trên thị trường hiện nay (giao động quanh 7.000 đồng/cp), công ty dự kiến chi gần 104 tỷ đồng cho thương vụ này.

Sở hữu 125,5 triệu cổ phiếu HHS, Tài chính Hoàng Huy đang nắm 45,67% vốn điều lệ HHS. Trường hợp giao dịch hoàn tất, tỷ lệ sở hữu tại HHS sẽ nâng lên lên 51,06%.

Theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2021, HHS đã trình cổ đông phương án cho Tài chính Hoàng Huy được mua nâng tỷ lệ sở hữu từ hơn 45,67% lên 52,95%. Do đó, công ty dự kiến mua thêm tối đa 20 triệu cổ phiếu HHS qua giao dịch khớp lệnh trên HOSE mà không cần thực hiện thủ tục chào mua công khai.

HHS cho biết mục đích của việc để Tài chính Hoàng Huy nâng sở hữu nhằm nâng cao các mối liên kết chặt chẽ về lợi ích giữa các đơn vị thành viên trong Tập đoàn Hoàng Huy thông qua quan hệ sở hữu, tối đa hoá sự sẻ chia lợi ích, hợp tác kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Tài chính Hoàng Huy mới đây đã thông qua kế hoạch doanh thu cả năm là 4.000 tỷ đồng, giảm 9,5% so với năm ngoái; LNST dự kiến 1.028 tỷ đồng, tương đương năm ngoái. 

Tuy nhiên từ năm 2022 trở đi, công ty dự kiến tăng mạnh quy mô các dự án và số lượng sản phẩm được bàn giao. Theo đó, mục tiêu lợi nhuận cho năm 2022 của Hoàng Huy là 1.320 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng dự kiến là 28%; năm 2023 là 2.080 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng dự kiến 57%.

Hiện nay công ty bắt đầu bước vào giai đoạn đồng loạt triển khai các dự án quy mô lớn như dự án Hoang Huy Commerce có diện tích gần 3 ha, tổng đầu tư xấp xỉ 5.000 tỷ đồng; dự án Hoang Huy New City diện tích 65 ha, tổng đầu tư gần 20.000 tỷ đồng; Hoang Huy Green River diện tích trên 70 ha, tổng đầu tư khoảng 14.000 tỷ đồng.

Giai đoạn 2021 - 2023 tới đây, Tài chính Hoàng Huy cho biết công ty con chuyên trách mảng bất động sản là CRV sẽ triển khai một phần hoặc toàn bộ các dự án Hoàng Huy Commerce, Hoàng Huy Grand Tower, Hoàng Huy New City và Hoàng Huy Green River.

chọn
Luật Đất đai mới có khiến BĐS công nghiệp gặp khó?
VARS nhận định, thị trường BĐS công nghiệp Việt Nam đang đối diện với một số thách thức nhất định, trong đó có rủi ro đầu tư khi chi phí đất đai và xây dựng tăng cao, nhất là chi phi tạo lập quỹ đất khi Luật Đất đai mới chính thức hiệu lực.