Tài chính Hoàng Huy kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu, tăng vốn lên 6.700 tỷ đồng

Vừa hoàn tất phát hành 220 triệu cổ phiếu sau một tháng, Tài chính Hoàng Huy lên kế hoạch phát hành tiếp gần 50 triệu cổ phiếu, dự kiến nâng vốn điều lệ lên gần 6.700 tỷ đồng.

Ngày 18/11 vừa qua, Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (mã chứng khoán: TCH) đã có tờ trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về việc phát hành gần 49,5 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Đối tượng chào bán là cổ đông hiện hữu. Với tỷ lệ thực quyền là 25:2, cổ đông sở hữu một cổ phần tương ứng với một quyền, 25 quyền sẽ nhận được hai cổ phần mới. 

Số cổ phiếu mới này sẽ được tự do chuyển nhượng và được đăng ký bổ sung cũng như niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán. Thời gian phát hành dự kiến là cuối năm 2021 - đầu năm 2022. 

Nguồn vốn của đợt phát hành này là từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính tại ngày 30/9/2021. Theo báo cáo hợp nhất đã kiểm toán của doanh nghiệp, giá trị này là hơn 1.928 tỷ đồng và theo báo cáo của công ty mẹ là gần 744 tỷ đồng.

Tài chính Hoàng Huy vừa hoàn tất đợt phát hành gần 220 triệu cổ phiếu và thu được 2.555 tỷ đồng chỉ mới một tháng trước đó. Nếu đợt phát hành cổ phiếu mới này thành công, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng lên từ 6.187 tỷ đồng thành khoảng 6.678 tỷ đồng. 

Về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, mới đây, Tài chính Hoàng Huy đã công bố báo cáo tài chính giữa niên độ theo năm tài chính (từ ngày 1/4/2021 đến ngày 30/9/2021), theo đó, doanh thu lũy kế ghi nhận được là 769 tỷ đồng, giảm 75% do các dự án mà công ty phát triển chưa tới giai đoạn tập trung bàn giao. Công ty cũng báo lãi sau thuế 290 tỷ đồng, giảm 57% so với cùng kỳ năm trước.

chọn
Hà Nội thông qua thành lập quận Gia Lâm
Sáng 22/9/2023, tại kỳ họp thứ mười ba HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, các đại biểu đã thông qua Nghị quyết tán thành chủ trương thành lập quận Gia Lâm.