Thêm 540 tỷ đồng được Đất Xanh rót vào các công ty con

Vừa thông qua góp vốn công ty con chuyên về mảng giải trí, HĐQT Tập đoàn Đất Xanh tiếp tục phê duyệt tiếp kế hoạch góp 540 tỷ đồng vào ba công ty con.

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán: DXG) vừa công bố nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT) thông qua việc góp vốn thành lập ba công ty con ở cùng địa chỉ trụ sở với doanh nghiệp. Sau góp vốn, tỷ lệ sở hữu của Tập đoàn ở cả ba đơn vị này đều là 100%.

Cụ thể, công ty sẽ góp 500 tỷ đồng vào Công ty TNHH MTV Đất Xanh Finance và giao Phó Tổng Giám đốc Dương Văn Bắc làm người đại diện phần góp vốn. Trước đó, ông Bắc cũng được phân công làm đại diện phần vốn góp tại Công ty TNHH MTV Đất Xanh Tech - một công ty con mới thành lập do Tập đoàn nắm 100% vốn điều lệ.

Đơn vị mới tiếp theo là Công ty TNHH Patheon Holdings, HĐQT công ty ra quyết định góp 20 tỷ đồng và giao ông Nguyễn Hoàng Đức làm người đại diện phần vốn tại doanh nghiệp này.

Đơn vị mới thứ ba là Công ty TNHH Athena Invest, phần vốn góp mà Đất Xanh rót vào là 20 tỷ đồng, do ông Võ Bảo Toàn sẽ người đại diện. 

Trước đó ngày 9/11, Đất Xanh đã thành lập Đất Xanh Tech với tỷ lệ sở hữu 100%, giá trị vốn góp là 500 tỷ đồng đã được HĐQT công ty phê duyệt vào ngày 15/11. Ngành nghề kinh doanh chính của đơn vị thành viên này là hoạt động vui chơi giải trí, ngoài ra còn có các ngành nghề liên quan đến công nghệ và kinh doanh bất động sản.

Tính đến cuối tháng 9, theo báo cáo tài chính của Đất Xanh, Tập đoàn đang sở hữu 75 công ty con, trong đó số đơn vị làm về kinh doanh và môi giới bất động sản chiếm hơn 90%. Như vậy, cùng với việc thành lập thêm 4 công ty con mới, Đất Xanh đã nâng số lượng doanh nghiệp thành viên đang sở hữu lên thành 79 đơn vị.

chọn