Tài chính Hoàng Minh muốn gọi hơn 600 tỷ đồng từ cổ phiếu, lấy vốn mua dự án tại Đà Nẵng

Tài chính Hoàng Minh dự kiến phát hành 47 triệu cổ phiếu với giá 13.000 đồng/cp cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, dự kiến thu về 614,5 tỷ đồng. Số tiền thu được sẽ sử dụng để mua cổ phần của CTCP Trí Việt Hội An và mua 199 căn hộ du lịch thuộc dự án Silk Tower.

CTCP Đầu tư Tài chính Hoàng Minh (mã cổ phiếu: KPF) vừa công bố thông tin về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Cụ thể, Hoàng Minh dự kiến phát hành 47 triệu cổ phiếu với mệnh giá chào bán 13.000 đồng/cp, số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau phát hành là 108 triệu cổ phiếu. Tổng số tiền thu được là 614,5 tỷ đồng, qua đó nâng vốn điều lệ của công ty lên 1.081 tỷ đồng. 

Đối tượng chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, cụ thể, công ty sẽ phân phối cho CTCP VN Stock 22,5 triệu cổ phiếu, dự kiến nâng tỷ lệ sở hữu của VN Stock tại Hoàng Minh lên 20,81%; phân phối cho CTCP VN Vlue 23,6 triệu cổ phần (nâng tỷ lệ sở hữu lên 21,86%) và nhà đầu tư nước ngoài Lin Yi Hoang 1,1 triệu (nâng tỷ lệ sở hữu lên 1,05%). Số lượng cổ phiếu theo danh sách cổ đông được chốt ngày 7/3.

Trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ lần này có một nhà đầu tư nước ngoài được chào bán 1,1 triệu cổ phiếu, công ty sẽ đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá tỷ lệ tối đa theo quy định của pháp luật.

Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn một năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp,...

Về phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, công ty dự kiến sẽ mua cổ phần của CTCP Trí Việt Hội An từ các cổ đông hiện hữu của Trí Việt Hội An với số tiền 245 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, Hoàng Minh cũng đầu tư mua 199 căn hộ du lịch thuộc dự án Silk Tower của công ty TNHH Đầu tư Tháp lụa Đà Nẵng với số tiền 369,5 tỷ đồng.

HĐQT công ty ủy quyền cho bà Đinh Kim Nhung - Tổng giám đốc (người đại diện theo pháp luật) thực hiện các công việc liên quan đến đợt phát hành.

Trước đó, vào đầu năm, Hoàng Minh cũng đã có kế hoạch triển khai chào bán 66,5 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Công ty dự kiến phân phối cổ phiếu cho CTCP VN Stock; CTCP VN Value; công ty TNHH A Type Machine; nhà đầu tư Lý Nguyệt Cung Nghi và nhà đầu tư Lin Yi Hoang.

chọn
Toàn cảnh vị trí quy hoạch cầu vượt sông Đáy nối huyện Ứng Hòa - Mỹ Đức, Hà Nội
Một cầu vượt sông Đáy dự kiến được xây dựng nối các huyện Ứng Hòa - Mỹ Đức, Hà Nội trên tuyến đường kết nối cao tốc Tây Bắc - Quốc lộ 5 và đường Mỹ Đình - Ba Sao - Bái Đính.