Thanh Hóa bổ sung ba cụm công nghiệp 170 ha vào quy hoạch

Ba cụm công nghiệp với tổng diện tích 170 ha tại các huyện Triệu Sơn, Thường Xuân và Như Thanh vừa được Thanh Hóa bổ sung vào Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định điều chỉnh, bổ sung một số cụm công nghiệp (CCN) vào Quy hoạch phát triển CCN tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Cụ thể, tỉnh này bổ sung CCN Đồng Thắng II quy mô 70 ha (xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn), CCN Khe Hạ 50 ha (xã Luận Thành, huyện Thường Xuân) và CCN Hải Long - Xuân Khang 50 ha (xã Hải Long và xã Xuân Khang, huyện Như Thanh) vào quy hoạch.

Ngành nghề hoạt động chính trong các CCN này gồm cơ khí; sản xuất vật liệu xây dựng; chế biến nông, lâm, thủy sản, thực phẩm; may mặc, da giày; sản xuất máy móc, thiết bị nông nghiệp, công nghiệp, điện tử, sản xuất các sản phẩm nhựa,...

Trong quyết định lần này, tỉnh Thanh Hóa cũng đưa ra khỏi quy hoạch đối với CCN Khe Hạ quy mô 30 ha (xã Luận Thành, huyện Thường Xuân) và CCN Hải Long quy mô 20 ha (xã Hải Long, huyện Như Thanh).

Tỉnh Thanh Hóa giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn UBND các huyện Triệu Sơn, Thường Xuân và Như Thanh triển khai các thủ tục thành lập ba CCN bổ sung được nêu trên để triển khai công tác đầu tư xây dựng hạ tầng, thu hút đầu tư theo đúng quy định.

Mới đây, tỉnh Thanh Hóa cũng có quyết định thành lập CCN Hà Long I diện tích khoảng 74,8 ha (xã Hà Long, huyện Hà Trung); CCN Vạn Thắng - Yên Thọ 50 ha (xã Vạn Thắng, huyện Nông Cống và xã Yên Thọ, huyện Như Thanh).

Vào tháng 4 vừa qua, Bộ Công Thương thống nhất bổ sung quy hoạch CCN Hậu Hiền (25 ha) tại xã Minh Tâm, huyện Thiệu Hóa và CCN Hoằng Đông (30 ha) tại xã Hoằng Đông, huyện Hoằng Hóa vào quy hoạch phát triển CCN của tỉnh Thanh Hóa giai đoạn đến năm 2025.

Cuối tháng 3/2021, UBND tỉnh Thanh Hóa cũng vừa ra quyết định thành lập CNN số 2 thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

Tổng diện tích xây dựng CNN này là 72 ha, nằm trên địa bàn thị trấn Quán Lào; xã Định Tăng và xã Định Liên của huyện Yên Định. Trong đó, diện tích phần đất tại thị trấn Quán Lào 18,9 ha; xã Định Liên 41,2 ha; xã Định Tăng 12,4 ha.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có nhiều khu công nghiệp (KCN) lớn như KCN Vân Du, KCN Tây Bắc Ga, KCN Như Thanh, KCN Nghi Sơn, KCN Bỉm Sơn, KCN Lam Sơn, KCN Hậu Lộc, KCN Hà Trung và nhiều cụm/khu công nghiệp nhỏ lẻ khác.

chọn
Bộ Tài chính đang rà soát quy định về trái phiếu doanh nghiệp, kể cả Nghị định 65
Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo rất rõ phải rà soát ngay, kể cả Nghị định 65 vừa mới ban hành, để nếu có vấn đề gì, tình hình biến đổi như thế nào và cần bổ sung hoặc thay đổi thì chúng ta phải thực hiện ngay để thị trường quay trở lại.