Thanh Hóa: Huyện Triệu Sơn sắp đấu giá 50 lô đất, khởi điểm cao nhất hơn 1,5 tỷ đồng/lô

46 lô đất tại xã Hợp Thành và 4 lô đất tại xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn sẽ được tổ chức đấu giá lần lượt vào ngày 14/12 và 15/12 tới đây.

Cơ quan có tài sản là UBND huyện Triệu Sơn. Đơn vị tổ chức đấu giá là Công ty Đấu giá Hợp danh HLC, địa chỉ tại 72 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa, điện thoại: 0943496468.

46 lô đất tại xã Hợp Thành

Vị trí khu đất đấu giá bao gồm 46 lô đất ở thuộc MBQH khu dân cư thôn Diễn Đông, xã Hợp Thành, huyện Triệu Sơn theo quyết định số 5576/QĐ-UBND ngày 13/10/2017 tỷ lệ 1/500.

Các lô đất này có diện tích từ 95,5 m2 đến 100 m2/lô với mức giá khởi điểm từ 400 triệu đồng đến hơn 550 triệu đồng/lô. Tiền đặt trước từ 96 triệu đồng đến hơn 110 triệu đồng/hồ sơ tham gia đấu giá. Tiền mua hồ sơ 200 nghìn đồng hoặc 500 nghìn đồng/bộ.

Thanh Hóa: Huyện Triệu Sơn sắp đấu giá 50 lô đất, khởi điểm cao nhất hơn 1,5 tỷ đồng/lô - Ảnh 1.

Danh sách các lô đất sắp được đấu giá tại xã Hợp Thành.

Xem tài sản từ ngày 29/11 đến 30/11 tại mặt bằng khu đất đấu giá xã Hợp Thành, huyện Triệu Sơn.

Bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Công ty Đấu giá Hợp danh HLC từ nay đến 16h30 ngày 10/12; tại UBND xã Hợp Thành từ 8h đến 11h ngày 9/12 và 10/12.

Thời gian nộp tiền đặt trước trong ba ngày làm việc 9/12, 10/12 và 13/12. Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản số 3501201025936 của Công ty Đấu giá Hợp danh HLC mở tại Ngân hàng Agribank – chi nhánh TP Thanh Hóa.

Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Buổi đấu giá sẽ diễn ra vào lúc 7h30 ngày 14/12 tại UBND xã Hợp Thành, huyện Triệu Sơn.

4 lô đất tại xã Dân Lực

Vị trí khu đất đấu giá bao gồm 4 lô đất ở thuộc MBQH điểm dân cư thôn Tiên Mọc, xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn theo quyết định số 7402/QĐ-UBND ngày 21/9/2020 tỷ lệ 1/500.

Các lô đất này có diện tích từ 123 m2 đến 125 m2/lô với mức giá khởi điểm từ 1,275 tỷ đồng đến hơn 1,5 tỷ đồng/lô. Tiền đặt trước từ 255 triệu đồng đến 301 triệu đồng/hồ sơ tham gia đấu giá. Tiền mua hồ sơ 500 nghìn đồng/bộ.

Thanh Hóa: Huyện Triệu Sơn sắp đấu giá 50 lô đất, khởi điểm cao nhất hơn 1,5 tỷ đồng/lô - Ảnh 2.

Danh sách 4 lô đất tại xã Dân Lực.

Xem tài sản từ ngày 29/11 đến 30/11 tại mặt bằng khu đất đấu giá xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn.

Bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Công ty Đấu giá Hợp danh HLC từ nay đến 16h30 ngày 10/12; tại UBND xã Dân Lực từ 8h đến 11h ngày 9/12 và 10/12.

Thời gian nộp tiền đặt trước trong ba ngày làm việc 10/12, 13/12 và 14/12. Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản số 3501201025936 của Công ty Đấu giá Hợp danh HLC mở tại Ngân hàng Agribank – chi nhánh TP Thanh Hóa.

Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Buổi đấu giá sẽ diễn ra vào lúc 13h30 ngày 15/12 tại UBND xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn.

chọn