Thông tin chi tiết giá vật liệu xây dựng tại Đồng Nai quý IV/2021

Giá vật liệu xây dựng quý IV/2021 tại Đồng Nai được Sở Xây dựng công bố theo quy định bao gồm các nhóm vật liệu như: đất, cát xây dựng, gạch, sắt, thép...

Giá vật liệu xây dựng tại Đồng Nai quý IV/2021

Giá vật liệu xây dựng được xác định và công bố theo giá niêm yết do các đơn vị sản xuất, kinh doanh cung cấp. Đây là mức giá vật liệu đến hiện trường xây dựng (chân công trình).

Thông tin chi tiết giá vật liệu xây dựng tại Đồng Nai quý IV/2021 - Ảnh 1.

Thông tin giá vật liệu xây dựng tại Đồng Nai quý IV/2021 ( ảnh: vatlieuxaydung )

Chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn khi sử dụng thông tin về giá vật liệu để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cần căn cứ vào địa điểm của công trình. địa điểm cung cấp vật tư. khối lượng vật liệu sử dụng. mục tiêu đầu tư. tính chất công trình. yêu cầu về thiết kế. chỉ dẫn kỹ thuật. quy định về quản lý chất lượng công trình và các tiêu chuẩn. quy chuẩn có liên quan đến vật liệu xây dựng... để xem xét. lựa chọn vật liệu phù hợp với yêu cầu đặc thù của công trình. mặt bằng giá thị trường tại thời điểm xác định chi phí và khu vực xây dựng công trình. đáp ứng mục tiêu đầu tư. chống thất thoát. lãng phí.

- Chủ đầu tư phải hoàn toàn chịu trách nhiệm khi sử dụng giá vật liệu trong Bảng công bố này, chịu trách nhiệm quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo đúng quy định của Luật Xây dựng ngày 18 tháng 06 năm 2014; Luật sửa đổi bổ sung của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các quy định hiện hành có liên quan. 

Khi các đơn vị thực hiện khảo sát, xác định giá vật liệu, đề nghị lưu ý về việc vật liệu phải đáp ứng yêu cầu về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật theo đúng quy định của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Luật tiêu chuẩn và quy định kỹ thuật

Giá công bố chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (nếu không có ghi chú nào khác) được xác định và công bố theo giá thu thập tại khu vực trung tâm của các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa theo Báo cáo giá VLXD hàng tháng, hàng quý của các huyện, thành phố Long Khánh, Tp Biên Hòa và giá niêm yết do các đơn vị sản xuất, kinh doanh cung cấp. 

Xem thông tin chi tiết


chọn
Chủ tịch Năm Bảy Bảy muốn thoái hết vốn
Ông Lưu Hải Ca, Chủ tịch Năm Bảy Bảy đã đăng ký bán toàn bộ 64.000 cổ phiếu NBB. Giao dịch dự kiến diễn ra từ 19/6 - 18/7/2024.