Thông tin chi tiết giá vật liệu xây dựng tại Vũng Tàu tháng 1/2022

Giá vật liệu xây dựng tại Vũng Tàu tháng 1/2022 được Sở Xây dựng công bố theo quy định bao gồm các nhóm vật liệu như: gạch, sơn, sắt, thép..

Giá vật liệu xây dựng tại Vũng Tàu tháng 1/2022

Thực hiện Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 11/2021/TTBXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số nội dung các định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Bảng giá các loại VLXD thông báo trên đây là giá do các đơn vị sản xuất kinh doanh cung cấp. đồng thời tham khảo giá thị trường phổ biến tại thành phố Vũng Tàu. thành phố Bà Rịa. thị xã Phú Mỹ và các huyện dùng để tham khảo trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư.

Chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn khi sử dụng thông tin về giá vật liệu để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cần căn cứ vào địa điểm của công trình. địa điểm cung cấp vật tư. khối lượng vật liệu sử dụng. mục tiêu đầu tư. tính chất công trình. yêu cầu về thiết kế. chỉ dẫn kỹ thuật. quy định về quản lý chất lượng công trình và các tiêu chuẩn. quy chuẩn có liên quan đến vật liệu xây dựng... để xem xét. lựa chọn vật liệu phù hợp với yêu cầu đặc thù của công trình. mặt bằng giá thị trường tại thời điểm xác định chi phí và khu vực xây dựng công trình. đáp ứng mục tiêu đầu tư. chống thất thoát. lãng phí.

Thông tin chi tiết giá vật liệu xây dựng tại Vũng Tàu tháng 1/2022 - Ảnh 1.

Giá vật liệu xây dựng tại Vũng Tàu tháng 1/2022 ( ảnh: soxd.baria-vungtau)

Chủ đầu tư phải hoàn toàn chịu trách nhiệm khi sử dụng giá vật liệu trong bảng công bố này, chịu trách nhiệm quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo đúng quy định của Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Xây dựng sửa đổi, bổ sung ngày 17/6/2020 và các quy định hiện hành có liên quan.

Giá trong bảng đã có thuế VAT đến hiện trường xây lắp. Giá bán tại nơi sản xuất đã có thuế VAT và được bán trên phương tiện bên mua.

Xem thông tin chi tiết


chọn