Toàn cảnh tuyến đường nối Hoàng Tăng Bí - Phố Viên đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội

Tuyến đường nối Hoàng Tăng Bí - Phố Viên đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội có chiều dài khoảng 1,3 km, rộng 25 m.

Video Toàn cảnh tuyến đường nối Hoàng Tăng Bí - Phố Viên đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội.

Toàn cảnh tuyến đường nối Hoàng Tăng Bí - Phố Viên đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 1.

Tuyến đường nối Hoàng Tăng Bí - Phố Viên đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội có chiều dài khoảng 1,3 km, rộng 25 m. Tuyến đường này mới được khởi công vài tháng qua. Đây là tuyến đường thuộc địa bàn phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm Hà Nội.

Toàn cảnh tuyến đường nối Hoàng Tăng Bí - Phố Viên đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 2.

Tuyến có điểm đầu ở đường Hoàng Tăng Bí, bên cạnh trường ĐH Y tế công cộng.

Toàn cảnh tuyến đường nối Hoàng Tăng Bí - Phố Viên đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 3.

Tuyến đường nối Hoàng Tăng Bí - Phố viên theo quy hoạch sẽ thu hồi một số nhà dân ở đoạn đường Hoàng Tăng Bí.

Toàn cảnh tuyến đường nối Hoàng Tăng Bí - Phố Viên đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 4.

Theo ghi nhận, khu vực này đang tiến hành thu hồi, giải phóng mặt bằng phục vụ nút giao với đường Hoàng Tăng Bí.

Toàn cảnh tuyến đường nối Hoàng Tăng Bí - Phố Viên đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 5.

Dự án đường nối Hoàng Tăng Bí - Phố Viên do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm làm chủ đầu tư với thời gian thi công 395 ngày.

Toàn cảnh tuyến đường nối Hoàng Tăng Bí - Phố Viên đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 6.

Hình ảnh tuyến đường đi qua bên hông ĐH Y tế công cộng đang thi công.

Toàn cảnh tuyến đường nối Hoàng Tăng Bí - Phố Viên đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 7.

Hai đầu của tuyến đường này đang thi công cốt nền đường.

Toàn cảnh tuyến đường nối Hoàng Tăng Bí - Phố Viên đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 8.

Tuyến đường đang mở theo quy hoạch có mặt cắt 25 m.

Toàn cảnh tuyến đường nối Hoàng Tăng Bí - Phố Viên đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 9.

Đoạn giữa tuyến đường nối Hoàng Tăng Bí - Phố Viên chưa giải phóng mặt bằng. Khu vực này chủ yếu là đất ruộng.

Toàn cảnh tuyến đường nối Hoàng Tăng Bí - Phố Viên đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 10.

Tuyến đường này đi qua KĐT Bắc Cổ Nhuế - Chèm, dự án xây dựng trường HV Tài chính.

Toàn cảnh tuyến đường nối Hoàng Tăng Bí - Phố Viên đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 11.

Đây là tuyến đường lớn mới được khởi công ở địa bàn quận Bắc Từ Liêm.

Toàn cảnh tuyến đường nối Hoàng Tăng Bí - Phố Viên đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 12.

Tuyến đường theo quy hoạch kết thúc ở đoạn đối diện với trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm.

Toàn cảnh tuyến đường nối Hoàng Tăng Bí - Phố Viên đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 13.

Đoạn đối diện Tiểu học Đoàn Thị Điểm đang thi công.

Toàn cảnh tuyến đường nối Hoàng Tăng Bí - Phố Viên đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 14.

Tuyến đường đang nhở nhìn từ đường Nguyễn Đình Tứ.

Toàn cảnh tuyến đường nối Hoàng Tăng Bí - Phố Viên đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 15.

Tuyến đường này theo quy hoạch sẽ đi qua bên hông Tiểu học Đoàn Thị Điểm đến KDDT Handiresco.

Toàn cảnh tuyến đường nối Hoàng Tăng Bí - Phố Viên đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 16.

Tuyến đường nhìn từ KĐT Bắc Cổ Nhuế - Chèm.

Toàn cảnh tuyến đường nối Hoàng Tăng Bí - Phố Viên đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 17.

Toàn cảnh tuyến đường nối Hoàng Tăng Bí - Phố Viên nhìn từ trường Đoàn Thị Điểm.